Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Skolevei og fysisk aktivitet blant 7-åringer

Publisert Oppdatert


1 av 3 sjuåringer går alltid til skolen, mens bare 1 av 10 benytter seg av kollektivtransport. Sjuåringer leker ute halvannen time om vinteren og fire timer om sommeren i gjennomsnitt. Dette kommer fram i de første, foreløpige resultatene fra 7-åringene i Mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. Nå sendes det ut spørreskjemaer til nye 7-åringer over hele landet.


Har du funnet en feil?

skolebarn, barnevaksinasjonsprogrammet.jpg
Resultatene er forløpige resultater fra et lite utvalg av de omkring 100 000 deltagerne i Mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og man trenger svar fra flere 7-åringer for at tallene skal bli nøyaktige.

I disse dager sendes det ut ca 200 nye spørreskjemaer i uken til MoBa-deltakere som fyller 7 år. Spørreskjemaet tar opp spørsmål om 7-åringers helse og livsstil, blant annet om skolevei og fysisk aktivitet.

– Svarene fra årets 7-årsskjemaer vil hjelpe oss å forstå årsaker til utvikling av blant annet overvekt og ulike sykdommer blant barn og ungdom. Informasjonen er også viktig for å forstå hvorfor noen barn har god helse. Vi håper at så mange som mulig svarer på spørsmålene, og alle som deltar gir et meget viktig bidrag. Vi er spente på svarene fra årets spørreskjema om 7-åringer, sier avdelingsleder Wenche Nystad ved Folkehelseinstituttet, og medlem av MoBa`s styringsgruppe.

Aktive 7-åringer?

Fysisk aktivitet forebygger blant annet overvekt, som kan føre til ulike helseplager og sykdommer. Men hvor aktive er egentlig 7-åringene?

Informasjon fra ca 2 000 av 7-åringene i MoBa viser at:

  • Barna tilbringer gjennomsnittlig halvannen time utendørs om vinteren og fire timer ute om sommeren på en vanlig hverdag utenom skoletid
  • 35 prosent alltid går til skolen 
  • 16 prosent alltid blir kjørt 
  • Rundt 11 prosent benytter seg alltid av kollektivtrafikk for å komme seg til skolen

Avstanden mellom MoBa-7-åringenes hjem og skole: 

  • 40 prosent av deltakerne bor mindre enn 1 km fra skolen
  • 39 prosent bor 1-2 km unna 
  • 13 prosent bor 3-4 km fra skolen 
  • 8 prosent bor mer enn 4 km fra skolen 
  • Av de deltakerne som svarte at de alltid går til skolen, så bor 66 prosent mindre enn 1 km fra skolen, 32 prosent 1-2 km fra skolen og 2 prosent bor 3-4 km fra skolen.

– Dette viser at de fleste av barna som går til skolen har kort avstand til skolen. Det er overraskende at omkring 15 prosent alltid blir kjørt. Disse tallene må forøvrig tolkes med forsiktighet, fordi de kun baserer seg på et lite utvalg, sier Nystad.

Fakta om MoBa og 7-års spørreskjemaet

MoBa startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd og over 100.000 svangerskap var inkludert. Både biologisk materiale og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke, noe som gjør undersøkelsen helt spesiell. Mor, far og barn skal følges i mange år fremover, fordi det finnes gode holdepunkter for at forhold i svangerskapet og tidlig barnealder kan ha stor betydning for barnets senere helse.

Frem til nå har ca 30 000 av barna i MoBa fylt 7 år, og fra og med i høst vil ca 5 000 foreldre over hele landet fortløpende få tilsendt spørreskjema om familiens 7-åring. Innen 2015 vil alle barna som er inkludert i MoBa ha fylt 7 år. Foreldrene blir bedt om å svare på spørsmål om livsstil og levevaner, barnets fysiske aktivitet, sykdom og helseplager hos barnet, kosthold og tannhelse. Svarene brukes til å forske på forhold som kan påvirke barnets helse. Slik kunnskap er viktig både for å forstå årsaker til sykdom og kunne gi råd om tiltak for å bedre helsen.

Alle opplysninger som gis i MoBa blir anonymisert slik at opplysninger på skjemaene ikke kan kobles sammen med navnet på den som har svart.