Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Inngifte og konsekvenser for barnas helse

Inngifte - ekteskap mellom personer som er tremenninger eller nærmere beslektet - er utbredt i store deler av verden, spesielt i Midt-Østen, Nord-Afrika og Sør-Asia. Det forekommer sjelden i Norge i dag, men var langt vanligere for noen generasjoner tilbake. Inngifte medfører økt risiko for sykdom og dødsfall hos barna.

babyer i senger spedbarn barsel.jpg
Folkehelseinstituttet publiserte i mars 2007 en forskningsrapport om inngifte i Norge. Rapporten kartlegger både utbredelsen av inngifte og de medisinske konsekvensene for barna. Analysene er gjort på grunnlag av data fra Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrå, Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Vi har hatt tilgang til data for alle som er født i Norge fra 1967 og frem til 2005. Norge er det eneste land i verden som registrerer slektskap mellom foreldrene hos alle barn som fødes.

Dette er hovedfunnene:

Utbredelse av inngifte

I Norge er inngifte mest utbredt blant personer av pakistansk opprinnelse. Hos førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan er 43,9 % av alle barn født av foreldre som er søskenbarn, og den totale inngifte-andelen er på 54,4 %.

 • Blant etterkommere av førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan er andelen søskenbarn-par 35,1 %, og den totale inngifte-andelen 46,5 %. Inngifte-andelene er altså noe lavere enn hos foreldregenerasjonen.
 • Inngifte-andelene ser ut til å være på vei ned i den norsk-pakistanske befolkningen, både hos førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere.
 • Inngifte er også forholdsvis vanlig blant personer med opprinnelse i Tyrkia, Irak, Iran, Sri Lanka, Marokko og Somalia.
 • Hos personer med norsk opprinnelse er inngifte sjeldent forekommende, men det var vanligere for noen tiår tilbake. Spesielt gjelder dette tremenningekteskap. Hos de med norsk opprinnelse er 0,1 % av foreldreparene søskenbarn og 0,4 % tremenninger (i tiden fra 1967 til 2005).

Medisinsk risiko ved inngifte

 • Inngifte medfører økt risiko for dødfødsel, spedbarnsdød og medfødte misdannelser. I tillegg er det en økt dødsrisiko helt opp til voksen alder hos barn av inngiftede foreldre.
 • For barn i søskenbarnekteskap er risikoøkningen i følgende størrelsesorden:
  Dødfødsel: 60 %
  Spedbarndsdød (dødsfall i første leveår): 150 %
  Medfødte misdannelser: 100 %
  Dødsfall fra fylte ett år og opp til voksen alder: 75 %
  Disse funnene er statistisk sikre, og ikke resultat av tilfeldige variasjoner.
 • Når det gjelder medfødte misdannelser, har vi bare data for de misdannelsene og sykdommene som er synlige ved fødselen. Vi mangler data for sykdommer som kommer til syne senere i livet.

Betydningen av inngifte for folkehelsen

 • Siden inngifte er sjelden i befolkningen som helhet, betyr inngifte lite for folkehelsen i Norge. Det er imidlertid en viktig årsak til sykdom og død hos barn i de landgruppene hvor inngifte er utbredt.
 • I de landgruppene hvor inngifte er utbredt, gjør inngifte at den samlede sykeligheten og dødeligheten hos barna blir noe høyere enn gjennomsnittet. Barn av ubeslektede foreldre i disse landgruppene ser imidlertid ut til å ha like lav risiko som barn i andre landgrupper.
 • Man må alltid ha klart for seg at de fleste barn i inngifte-ekteskap er friske og helt normale. Sykdom og død rammer kun et lite mindretall av dem.
 • Relaterte saker