Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hvor blir barn i Norge født?

Publisert Oppdatert


I all hovedsak foregår fødsler i Norge på fødeinstitusjon. Mellom seks og sju av 1000 barn har de siste årene blitt født utenfor fødeinstitusjon uten at dette var planlagt. Mindre enn to av 1000 barn er planlagt født hjemme. Dette viser tall for 2012 fra Medisinsk fødselsregister på Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Mellom seks og sju av 1000 barn har de senere årene blitt født utenfor institusjon uten at dette var planlagt (se figur 1). Dette tallet varier betydelig mellom norske fylker. Kvinner i Sogn og Fjordane hadde i 2012 den største risikoen for å oppleve en ikke-planlagt fødsel før ankomst til fødeinstitusjon (18 av 1000 fødte), fulgt av kvinner i Finnmark (13 av 1000) og i Troms (11 av 1000). Minst risiko var det i Aust-Agder der to av 1000 barn ble født før ankomst til fødeinstitusjonen, fulgt av henholdsvis Akershus og Oslo med fire av 1000 fødte.
Totalt hadde Hordaland flest ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon i 2012 (50 fødte), fulgt av Oslo med 42 fødte og Rogaland med 36 fødte.

Institusjonsfødsler

Medisinsk fødselsregister har i 2012 registrert 61 368 fødte barn. Av disse ble 99,2 prosent født på en institusjon. Litt under halvparten (43 %) ble født på de aller største fødeinstitusjonene med minst 3000 årlige fødsler, en fjerdedel (28 %) på fødesteder med mellom 1500 og 3000 fødsler pr år, mens kun hvert tiende barn ble født på de minste fødestedene med under 500 årlige fødsler.

Hjemmefødsler

Mindre enn to av 1000 barn var planlagte født hjemme i 2012. Ved tusenårsskiftet var nær tre av 1000 barn født planlagte hjemme. Tallet har ligget under to av 1000 siden 2005 (se figur 1). Flertallet av fødslene som foregår i hjemmet er ikke planlagt. I 2012 var det 176 barn som ble født hjemme uten at det var planlagt mot 104 planlagte.

fødsler_utenfor_institusjon.jpg