Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Rapport fra EURO-PERISTAT:

Helsen til gravide, fødende og nyfødte er fortsatt en utfordring i Europa

Publisert Oppdatert


Sykdom og dødelighet hos gravide, fødende og nyfødte er et alvorlig problem for enkelte europeiske land, og risikofaktorer på disse områdene varierer fra land til land i Europa.Helsetilstanden i Norden er god. Utfordringer i Norge er høy alder hos mor, mors overvekt og røyking i svangerskapet.


Har du funnet en feil?

Mor og barn etter fødselen. Colourbox
Mor og barn etter fødselen. Colourbox
Sammenlignet med andre land i Europa har Norden svært lave tall på mødre- og spedbarnsdødelighet, og et relativt lavt antall barn med lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. I europeisk sammenheng hadde Norge størst nedgang i andel for tidlig fødte barn fra 2004 til 2010. Derimot hadde 14 land en økning i andel for tidlig fødte barn i denne perioden. Få barn blir forløst med keisersnitt i Norden sammenlignet med andre land i Europa. Blant land med høy andel av forløsning med keisersnitt, hadde Portugal, Romania og Italia alle mer enn 35 prosent.

EURO-PERISTAT-prosjektet samler inn standardisert informasjon om helsen til gravide, fødende og deres nyfødte barn fra 26 EU-land samt Island, Norge og Sveits. I Norge er datagrunnlaget hentet fra Medisinsk fødselsregister.

Mangler godt datagrunnlag i Norge

- Utfordringen i Norge er at vi mangler offisiell, god og kvalitetssikret statistikk på mødredødsfall. Manglende informasjon om mors røykevaner, høyde og vekt er også problematisk, sier Kari Klungsøyr, overlege ved Medisinsk fødselsregister på Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen.

Færre gravide som røyker

Røyking i svangerskapet er en av de viktigste risikofaktorene for helsen til gravide og nyfødte, som kan forebygges. 18,6 prosent av de gravide røykte ved begynnelsen og 7,4 prosent røykte ved slutten av svangerskapet i Norge, viser tall fra 2010. Heldigvis er andelen kvinner som røyker i svangerskapet gått ned fra 2004, men hvis vi sammenligner oss med andre land, var det i Sverige bare 4 prosent av de fødende som røykte ved slutten av svangerskapet i 2010.

Høy alder hos mor er en risikofaktor

Alderen til fødendehar økt jevnt og trutt over mange år i stort sett hele Europa. I Norge var 19,5 prosent av de fødende 35 år eller eldre i 2010. Høy alder hos mor har sammenheng med flere komplikasjoner i svangerskapet, spesielt hvis kvinnen er førstegangsfødende. Fruktbarheten går også ned med økende alder. Italia var det europeiske landet med høyest andel eldre fødende i 2010, med nesten 35 prosent av kvinnene i aldersgruppen 35 år og eldre.   

Flere gravide er overvektig

Overvekt er en annen risikofaktor som har vært økende i mange europeiske land. Overvekt er blant annet knyttet til høyere risiko for svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, store barn (som kan gi vanskelige fødsler) og dødfødsel. I Norge har Medisinsk fødselsregister hatt informasjon om kvinnens høyde og vekt de siste par årene, men dessverre ikke fra alle fødeavdelinger foreløpig. Til tross for manglende data, ligger tallene i Norge omtrent på nivå med de andre nordiske landene: I 2010 var andel fødende med fedme (kroppsmasseindeks > 30) før svangerskapet 12,3 prosent i Norge. I Skottland hadde hele 20,7 prosent av de fødende fedme.

Vil bedre helsen til mor og barn

Målsettingen for EURO-PERISTAT er å arbeide for bedring av helsen til gravide, fødende og nyfødte i Europa, samt å bidra med datagrunnlag til evaluering av omsorgen for disse gruppene. Prosjektet har nå publisert sin andre rapport, som inneholder data fra 2010. Den første rapporten ble publisert i 2008 med data fra 2004. Inneværende rapport inneholder derfor også en del sammenligninger mellom 2004 og 2010 for utvalgte indikatorer.