Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Statistikk
Abortstatistikk 2011:

Fortsatt nedgang i svangerskapsavbrudd blant tenåringeringer

I 2011 ble det utført 15 343 svangerskapsavbrudd i Norge. Dette er en svak nedgang på 392 sammenliknet med 2010. Det viser tall fra Register over svangerskapsavbrudd ved Folkehelseinstituttet.

Abortrapportomslag A3_#6703.
Abortrapportomslag A3_#6703.
Den nedadgående trenden i tenåringsabortene fortsetter. Fra 2010 til 2011 har andelen gått ned fra 14 til 12,7 per 1000, som er det laveste siden registreringen startet i 1979.

Oppland hadde lavest aborthyppighet blant tenåringene i 2011 med 9,3 per 1000. Finnmark hadde høyest andel tenåringsaborter med 26,2 per 1000, deretter fulgte Troms med 16,8 og Nordland med 16,5.

Nedgang også i aldersgruppen 20-24

Aldersgruppen 20-24 år hadde også i 2011 den høyeste aborthyppigheten, som i de siste 20 årene. Andel utførte svangerskapsavbrudd i denne aldersgruppen var 27,6 per 1000 kvinner, og viser en svak nedgang de siste årene.

Oslo hadde den største aborthyppigheten i denne aldersgruppen med 37 per 1000 kvinner, mens Vest-Agder og Møre og Romsdal hadde lavest med 20,7. Oppland og Vestfold hadde størst nedgang fra 2010 med henholdsvis 5,4 og 5,3. Sogn og Fjordane hadde en økning på 5,9.

Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd

Begjæringer om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke behandles i en abortnemnd.
I 2011 ble det utført 639 svangerskapsavbrudd etter behandling i nemnd. Dette var 35 færre enn i 2010, da tallet var 674. De nemndbehandlede svangerskapsavbruddene utgjør 4,2 prosent av det totale antallet utførte avbrudd.

Avbruddsmetode

Medikamentell avbruddsmetode er den mest brukte praksis ved selvbestemte svangerskapsavbrudd. I 2011 ble 78 prosent av de selvbestemte svangerskapsavbruddene gjennomført medikamentelt. I 2006 var andelen 44 prosent.

Regionale forskjeller

Finnmark, Oslo og Troms hadde flest svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i 2011; henholdsvis 19,4 i Finnmark, 18,3 i Oslo og 16,3 i Troms. Sogn og Fjordane og Rogaland hadde færrest andel svangerskapsavbrudd med 10,1. Troms har hatt størst nedgang i andel svangerskapsavbrudd fra 2010 med 5,6.

  • Relaterte saker
  • Relaterte dokumenter