Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fødselsangst rammer ikke bare psykisk sårbare kvinner

Publisert Oppdatert


Kvinner som får fødselsangst trenger ikke i utgangspunktet å ha angst eller depresjon. Opptil 20 % av alle gravide har fødselsangst og dette resulterer i mange keisersnitt.


Angst. Colourbox.com
Angst. Colourbox.com
Begrepet fødselsangst er imidlertid ikke entydig og det er viktig å prøve å finne ut mer om de bakenforliggende faktorer. Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om i hvilken grad dårlig psykisk helse bidrar til at en kvinne utvikler fødselsangst.

En studie Folkehelseinstituttet har gjennomført sammen med Akershus universitets sykehus har prøvd å undersøke sammenhengen mellom angst og depresjon med fødselsangst.

Både angst og depresjon gir økt risiko

Resultatene tyder på at majoriteten av kvinnene med fødselsangst hverken hadde angst eller depresjon. Kvinner som i utgangspunktet var plaget av angst eller depresjon hadde imidlertid en økt risiko for fødselsangst, særlig hvis de var plaget av både angst og depresjon samtidig.

- Hvis vi står overfor en pasient med fødselsangst kan det være klinisk interessant hvor sannsynlig det er at hun også lider av angst og /eller depresjon. Funnene tyder på at fødselsangst ikke bare rammer de som er psykisk sårbare, selv om angst og depresjon er det mest fremtredende helseproblemet blant noen av disse kvinnene. Vi trenger derfor mer kunnskap også om andre mulige bakenforliggende faktorer, sier lege og forsker ved Folkehelseinstituttet Malin Eberhard-Gran.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfattet 1 642 gravide kvinner på Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Kvinnene fylte ut ulike spørreskjema for å kartlegge angsten for å føde og symptomer på angst og depresjon.

- Vi har benyttet data fra en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus (the Akershus Birth Cohort). Styrken til dette materialet er kombinasjonen av et bredt utvalg av validerte mål for psykisk helse, sammen med kliniske data fra sykehuset om fødselen. Ettersom det i tillegg er en deltakelse på over 80 %, bør vi kunne ha tiltro til disse resultatene. En svakhet er naturligvis at vi ikke har benyttet kliniske intervjuer, men selvutfyllingsskjemaer for å måle psykisk helse, sier Malin Eberhard-Gran.

Stemmer med tidligere funn

Resultatene stemmer godt overens med tidligere funn. Det må imidlertid understrekes at tidligere studier som omhandler sammenhengen mellom angst og depresjon med fødselsangst, har en rekke metodiske begrensninger, som små utvalg, lav svarprosent samt bruk av ikke validerte spørsmål, avslutter Malin Eberhard-Gran.

Dette er første artikkelen i doktorgradsarbeidet til Hege Therese Størksen, som er tilknyttet Akershus universitetssykehus. Malin Eberhard-Gran fra Folkehelseinstituttet er hennes hovedveileder.

Referanse: Storksen HT, Eberhard-Gran M, Garthus-Niegel S, Eskild A. Fear of childbirth; the relation to anxiety and depression. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91:237–242.