Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Kvinner med type 1 diabetes har forhøyet risiko for alvorlige svangerskapsutfall

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Kvinner med type 1 diabetes har som gruppe fortsatt en høyere risiko for fosterdød og en noe forhøyet risiko for spedbarnsdød sammenlignet med friske, gravide kvinner, viser en ny studie. Risikoen for de alvorligste hendelsene er likevel lav.


Har du funnet en feil?

Forskere fra Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus har studert forekomsten av dødfødsel, spedbarnsdød, for tidlig fødsel (preterm) og svangerskapsforgiftning blant gravide kvinner med type 1 diabetes som fødte i Norge i perioden 1985-2004. Studien omfatter omkring 1/3 av alle fødsler hos kvinner med type 1 diabetes som har funnet sted i Norge i studieperioden.

Resultater fra studien

Studien viser at det også de senere år har vært en overrisiko for alvorlige svangerskapsutfall blant kvinner med type 1 diabetes. Sammenlignet med bakgrunnspopulasjonen viste resultatene fra studien at: 

  • Risiko for dødfødsel og risiko for perinatal død (fosterdød i siste del av svangerskapet eller død hos det nyfødte barnet første leveuke) var omkring tredoblet.
  • Risiko for spedbarnsdød var doblet. 
  • Risiko for preterm fødsel (fødsel før fullgåtte 37 ukers svangerskap) var firedoblet og risiko for svangerskapsforgiftning over femdoblet. 
  • For dødfødsel og spedbarnsdød samlet var risikoen fallende fra perioden 1985-1991 til perioden 1999-2004. For den siste perioden lå denne samlede risiko på 2,2 prosent, sammenlignet med 0,85 prosent i bakgrunnspopulasjonen.

Lav risiko også blant kvinner med type 1 diabetes

– Det er imidlertid viktig å merke seg at risikoen for de alvorligste hendelsene er forholdsvis lav, også blant kvinner med type 1 diabetes, sier Ingvild Eidem, forsker ved avdeling for folkesykdommer på Folkehelseinstituttet.

– Norge har en lav risiko for alvorlige svangerskapsutfall. Det betyr at en tredoblet risiko for perinatal død likevel er en lav absolutt risiko. Vi hadde imidlertid håpet at risikoen var blitt lavere enn den viste seg å være, sier Eidem, som er førsteforfatter på studien som er publisert i tidsskriftet Diabetologia.

Viktig med god svangerskapsomsorg

Det er vel kjent at god blodsukkerkontroll hos kvinnen i perioden hun blir gravid og under svangerskapet er viktig og fører til lavere risiko for uheldig svangerskapsutfall. Informasjon om kvinnens blodsukker inngår imidlertid ikke i registrene denne studien er basert på.

Studien viser at forekomsten av både preterm fødsel og svangerskapsforgiftning er høy, men funnene fra studien tyder på at kvinner med type 1 diabetes som opplever slike risikofaktorer blir tatt hånd om på en god måte.

– Det er all grunn til å fortsette å holde fokus på en god svangerskapsomsorg for kvinner med type 1 diabetes. Skjønt det går bra med de aller fleste og risikoen i Norge er like lav eller lavere sammenlignet med andre land, løper disse kvinnene som gruppe fortsatt en forhøyet risiko for fosterdød og en noe forhøyet risiko for spedbarnsdød, sier Eidem.
- Kvinner med type 1 diabetes trenger alt fra ung alder informasjon om at det er viktig å planlegge svangerskap, slik at de har god kontroll på blodsukkeret sitt allerede før befruktningstidspunktet, sier Eidem videre.

Om studien

Kvinnene som er med i studien er inkludert i kraft av å være registrert i det landsomfattende Norsk Barnediabetesregister, og det er grunn til å tro at tallene er representative for den totale gruppen av norske kvinner med type 1 diabetes som fødte i samme periode. Barnediabetesregisteret er koblet sammen med Medisinsk Fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, som registrerer fødselsutfall ved alle fødsler i Norge.

Referanse: Perinatal and infant mortality in term and preterm births among women with type 1 diabetes. Eidem I., Vangen S., Hanssen K.F., Vollset S.E., Henriksen T., Joner G., Stene L.C.