Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Magnesium kan beskytte mot hoftebrudd

Publisert Oppdatert


Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet.


Det er stor variasjon i kvaliteten på drikkevannet i Norge. Komponenter forskerne i denne studien antok kunne ha noe med utvikling av beinstyrke å gjøre, slik som magnesium og kalsium, viser variasjon fra område til område. Forskerne ville derfor undersøke om det var en sammenheng mellom konsentrasjonene av magnesium og kalsium i drikkevann og forekomst av hoftebrudd.

Resultatene fra studien viser at magnesium beskyttet mot hoftebrudd for både menn og kvinner. Forskerne fant ingen uavhengig beskyttende effekt av kalsium.

Berike drikkevann med dolomitt

Resultatene kan trolig bidra til å utvide forståelsen av hvorfor så mange personer i Norge får hoftebrudd. Det kan tenkes at det å berike drikkevann med magnesium kan redusere antall hoftebrudd i Norge. For å produsere godt drikkevann og unngå korrosjon, tilsetter flere vannverk kalk i vannet. Dette gjør drikkevannet mindre surt, men som et biprodukt blir vannet tilsatt kalsium.

– Kanskje kan vannverkene benytte dolomitt i tillegg til eller som et alternativ til kalk. Dolomitt inneholder både magnesium- og kalsiumkarbonat, mens kalk inneholder bare kalsiumkarbonat, sier Cecilie Dahl, stipendiat på Folkehelseinstituttet.

Mer forskning vil gi sikrere resultater

Ingen har tidligere undersøkt sammenhengen mellom kalsium/magnesium og hoftebrudd på en slik måte som forskerne i denne studien har gjort. Resultatene kan begrenses av muligheten for at en komponent i drikkevannet som forskerne ikke har inkludert i sine analyser og som er sterkt knyttet til magnesium, er den underliggende årsaken til hoftebrudd.

– Den beskyttende effekten av magnesium var ikke overraskende, men sammenhengen mellom kalsium og magnesium i drikkevann og hoftebrudd var komplisert og noe uventet. Det trengs derfor mer forskning for å få et sikrere resultat på sammenhengen mellom drikkevann og hoftebrudd og for å få et bedre bilde av den biologiske mekanismen som virker i kroppen, sier Cecilie Dahl.

Stort folkehelseproblem

Hoftebrudd er et stort folkehelseproblem i Norge. Vi ligger faktisk på verdenstoppen i slike brudd. Hvert år får om lag 9000 personer i Norge hoftebrudd med store konsekvenser for de berørte og for samfunnet. Mange risikofaktorer for lidelsen er kjent, slik som røyking, høyde og vekt, fysisk aktivitet og kosthold, inkludert inntak av vitamin D. Men disse faktorene forklarer bare en beskjeden del av det vi kaller risiko for hoftebrudd. Flere studier har også vist at det er relativt store variasjoner i forekomst av hoftebrudd mellom regioner i Norge.

Om studien

Det er to grunner til at dette prosjektet er unikt: Forskere ved Folkehelseinstituttet har laget et register over alle hoftebrudd i Norge og et kart som viser utstrekningen av de ulike vannverkene i Norge. Dette har gjort det mulig å finne ut hvilket vannverk alle adresser i Norge mest sannsynlig er knyttet til. Forskerne brukte geografiske informasjonssystemer til å gjøre denne jobben.

Forskerne sammenstilte data fra tre kilder: Et tidligere prosjekt om drikkevann i Norge (Spormetallprosjektet), Folkeregisteret, der de fikk med personer i Norge fra 1994 fram til år 2000 og registeret over hoftebrudd i Norge. Disse datakildene ble koblet sammen for å lage en sammenstilling av brudd i områder med de høyeste og laveste områdene med kalsium og magnesium.

Forskerne fulgte om lag 700 000 menn og kvinner i sju år og registrerte om lag 5500 hoftebrudd blant menn og 13 600 hoftebrudd blant kvinner i denne perioden.
Studien ble gjort i samarbeid med Universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo. Den ble finansiert av Norges Forskningsråd.

Referanse

Dahl, C., A. J. Sogaard, G. S. Tell, T. P. Flaten, D. Hongve, T. K. Omsland, K. Holvik, H. E. Meyer and G. Aamodt (2013). "Nationwide data on municipal drinking water and hip fracture: Could calcium and magnesium be protective? A NOREPOS study." Bone 57(1): 84-91.