Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Magnesium i drikkevann – ingen nye råd fra Folkehelseinstituttet

Omtaler i media av forskning om magnesium i drikkevann har gitt inntrykk av at Folkehelseinstituttet anbefaler endringer i vannbehandlingen for å redusere eller hindre hoftebrudd. Det er grunn til å understreke at dette ikke er tilfelle.

magnesium i drikkevann 2.jpg
Den aktuelle undersøkelsen er en epidemiologisk studie hvor man ser på statistiske sammenhenger mellom magnesium i drikkevann og hoftebrudd. Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt.

Bakgrunnen for instituttets fokus på beinskjørhet er at hoftebrudd er et stort folkehelseproblem i Norge. I publiseringen av forskningsresultatene på våre nettsider den 10.02.14, heter det at «det kan tenkes at det å berike drikkevann med magnesium kan redusere antall hoftebrudd i Norge». I andre medier er det antydet at bruk av dolomitt i stedet for eller i tillegg til kalk i behandlingen av drikkevann ville kunne hindre mange hundre hoftebrudd årlig.

Se også: Magnesium kan beskytte mot hoftebrudd

Folkehelseinstituttet har fått henvendelser fra publikum og flere vannverksansvarlige om hvordan de bør forholde seg til dette.

Råd og anbefalinger blir aldri gitt på grunnlag av en enkeltstudie, men baserer seg på en helhetlig vurdering av all tilgjengelig informasjon, der også pasientstudier og eksperimentelle studier er vesentlige. Resultater fra en enkelt studie gir derfor ikke grunnlag for å komme med anbefalinger. Det er heller ikke tradisjon i Norge for å gi anbefalinger om tilsetning av stoffer til drikkevann som skal bedre folks helse.

Generelt vil Folkehelseinstituttets anbefalinger på drikkevannsområdet bli formidlet via Mattilsynet som myndighet.