Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter har like god effekt på vitamin D-status

Publisert Oppdatert


Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter som inneholder 10 µg vitamin D3 tatt i4 uker, fører til like stor økning i vitamin D-status. Denne dosen var tilstrekkelig til å øke gjennomsnittlig vitamin D-status til tilfredsstillende nivåer hos unge voksne Osloboere på senvinteren.


Har du funnet en feil?

lege som snakker med ung kvinne på legekontor
Legekonsultasjon. Foto: Colourbox.com
Mange typer vitamintilskudd er tilgjengelige i butikkene, men man har lite kunnskap om hvor god absorpsjonen og biotilgjengeligheten av vitaminer er fra ulike kilder. For eksempel får man fettløselige vitaminer både fra faste (vannløselige) multivitamintabletter og fra trankapsler og fiskeoljekapsler, og det er tradisjonelt anbefalt å ta fettløselige vitaminer sammen med fett.

På senvinteren 2005 gjennomførte forskere ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt et randomisert kontrollert forsøk med formål å teste effekten av to ulike typer vitamin D-tilskudd. Begge typer tilskudd ble analysert ved et uavhengig laboratorium som bekreftet at de inneholdt samme dose vitamin D3.

74 friske personer i alderen 19-49 år bosatt i Osloområdet ble randomisert (tilfeldig fordelt) på to forsøksgrupper, hvorav den ene gruppen tok en vanlig multivitamintablett daglig, mens den andre gruppen tok en fiskeoljekapsel daglig i fire uker (28 dager).

Kriterier for å delta i prosjektet var å ikke å ta jevnlig vitamin D-tilskudd og å ikke ha brukt solarium eller reist til varmere strøk i løpet av de siste tre månedene.

55 personer tilfredsstilte inklusjonskriteriene og fullførte studien. Høyde og vekt ble målt, det ble innhentet informasjon om kosthold og solingsvaner via et spørreskjema, og det ble tatt en blodprøve før studiestart og etter fire uker. Hovedutfallsmålet var størrelsen på økningen i konsentrasjonen av 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D) i serum; dette regnes som det beste målet på vitamin D-status.

Ved starten av studien var gjennomsnittlig vitamin D-status 40.3 nmol/l i multivitamingruppen og 48.5 nmol/l i fiskeoljekapselgruppen. Når vi kontrollerte statistisk for vitamin D-status ved baseline, var gjennomsnittlig økning i vitamin D-status i løpet av fireukersperioden 35.8 nmol/l i multivitamingruppen og 32.3 nmol/l i fiskeoljekapselgruppen.

Gjennomsnittlig forskjell i 25(OH)D-økning mellom gruppene var 3.5 nmol/l, og denne forskjellen var ikke signifikant.

Nivåene ved slutten av studien var i gjennomsnitt 76.5 nmol/l i multivitamingruppen og 80.4 nmol/l i fiskeoljekapselgruppen.

Referanse:
Kristin Holvik, Ahmed A. Madar, Haakon E. Meyer, Cathrine M. Lofthus & Lars C. Stene: A randomised comparison of increase in serum 25-hydroxyvitamin D concentration after four weeks of daily oral intake of 10 µg cholecalciferol from multivitamin tablets or fish oil capsules in healthy young adults.

British Journal of Nutrition 2007; Apr 24, 1-6 (E-pub ahead of print)