Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Dårlig syn og medisiner øker risikoen for fall

Publisert Oppdatert


Fall og brudd hos eldre kan reduseres med synskorreksjon, fjerning av snublefeller hjemme og omtanke i valg av medisiner. Trim bedrer muskelstyrke og balanse.


Har du funnet en feil?

Røntgenbilde av hofte (illustrasjonsbilde).
Røntgenbilde av hofte. Foto: Colourbox.com
De fleste brudd skjer på grunn av fall. Jo eldre vi blir, jo oftere faller vi. Kvinner faller dessuten dobbelt så ofte som menn, særlig gjelder dette på golv inne og i forbindelse med spaserturer ute.

Redusert beintetthet og økt falltendens er de viktigste årsakene til at risikoen for hoftebrudd og underarmsbrudd øker med alderen. En rekke faktorer kan øke risikoen for fall:

  • Bruk av medisiner som sovemidler og blodtrykksmidler, og andre medisiner som reduserer balanseevne eller som øker risikoen for blodtrykksfall i forbindelse med at man reiser seg fra en stol eller seng.
  • Nedsatt syn og/eller dårlig belysning inne
  • Lite fysisk aktivitet, nedsatt muskelstyrke og fysisk form
  • ”Snublefeller” i hjemmet som løse tepper og høye terskler.

- Hvilken faktor er viktigst å ta tak i dersom man ønsker å forebygge fall hos hjemmeboende eldre?

- Det er ikke en enkelt faktor, men flere forhold sammen som skaper økt risiko for fall. Hos eldre som har falt en eller flere ganger på gulvet hjemme eller under spaserturer, kan det være nyttig å ta en gjennomgang av fallrisikoen og gjøre noe med de risikofaktorene man finner, sier seniorforsker Anne Johanne Søgaard ved Folkehelseinstituttet.

Begynn med å sjekke synet

- Personer med dårlig syn har kraftig forhøyet risiko for fall og hoftebrudd. Det viser nyere undersøkelser. Derfor kan det være lurt å få sjekket synet hos fastlegen. Med årene blir synet dårligere. Briller og eventuelt operasjon for grå stær, bedrer synet. Godt lys inne, stokk og gode spasersko er også viktige tiltak hvis man har nedsatt syn, sier Søgaard.

Deretter bør man ta for seg medisinene.

- Mange eldre bruker flere medikamenter samtidig. Fastlegen bør gjøre en vurdering og se om et eller flere medikamenter kanskje kan trappes ned. Særlig beroligende medisiner og sovemedisiner øker risikoen for fall, sier Søgaard.

Noen kommuner har tilbud om hjemmebesøk hvor man vurderer om det er ”snublefeller” som kan fjernes. Slike vurderinger kan også den eldre selv eller pårørende gjøre. Høye terskler bør fjernes. På badet bør det være sklisikring og gode håndtak, mulighet for å sitte i dusj og badekar og høyt toalettsete. I leiligheten for øvrig bør det være lett tilgang til telefonen, løse tepper bør festes, og på kjøkkenet bør man ha lett tilgang til redskaper. Det bør ikke være slik at man må klatre opp på en stol for å få tak i ting i de øverste skapene. Hjelpemiddelsentralene kan ofte bidra med å låne ut nødvendig utstyr.

Det første fallet er varselsignal

- Har den eldre falt èn gang, er det et signal om at fallrisikoen er økt, og da bør man ta en gjennomgang, sier Søgaard.

- Har trening betydning for fallrisikoen?

- Ja, enkelte undersøkelser tyder på at trening og fysisk aktivitet forebygger fall. Med trening kan man opprettholde muskelstyrke og balanse, det blir lettere å ”ta seg inn” hvis man blir ustø i en situasjon. Jevnlige spaserturer, eldretrim og andre former for fysisk aktivitet er derfor bra. Men man skal selvsagt ikke drive med former for trening som i seg selv øker fall- og bruddrisikoen, sier Søgaard.

Hun legger til at fall ikke bare fører til brudd, men gjør den eldre engstelig og skaper ufrihet. Fallforebygging har derfor betydning for livskvaliteten i vid forstand.

En samleanalyse av fallforebyggende studier ble publisert i tidsskriftet British Medical Journal i 2004. Denne viser at dersom man satte i verk flere fallforebyggende tiltak samtidig, ble det i gjennomsnitt 12 færre fall per 100 eldre per måned. Trenings- og mosjonstiltak kunne reduserte fallrisikoen ytterligere.

Fallforebygging på sykehjem og sykehus

Eldre faller ikke bare hjemme, de faller også på sykehjem og sykehus. Hoftebeskyttere har vært prøvet ut, og de kan forhindre at et fall resulterer i brudd. Bruddrisikoen reduseres med 35-50 prosent. Problemet er at hoftebeskyttere er litt tungvinte å bruke, og noen synes de er ukomfortable å ha på. Derfor er det vanskelig å få eldre til å bruke dem regelmessig. Myke hoftebeskyttere er under utprøving for å se om de kan være like effektive bruddforebyggere i forbindelse med fall, og om de i større grad godtas i daglig bruk.

I Australia er det utarbeidet et eget fallforebyggende program for eldre. Tiltakspakken ble testet ut på avdelinger som arbeider med rehabilitering og pleie av eldre pasienter. Gjennomsnittlig alder var 80 år. Den enkeltes fallrisiko ble analysert. For de som hadde økt fallrisiko, ble det gitt informasjon og egne brosjyrer om fallforebygging både til den eldre selv, avdelingen og pårørende. Som en del av programmet fikk de eldre tilbud om hoftebeskyttere og mosjon.
Resultatet er publisert i tidsskriftet British Medical Journal i 2004 og viser at antall fall i forsøksgruppen ble redusert med 30 prosent, sammenlignet med en kontrollgruppe. Blant de som falt, ble risikoen for skader, inkludert brudd, redusert med 28 prosent.

- Denne studien viser at når flere tiltak settes inn, kan antall fall og skader reduseres også hos de som bor på sykehus og sykehjem, sier Søgaard.