Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Benskjørhet og brudd rammer også mange menn

Publisert Oppdatert


Osteoporose (benskjørhet) har lenge blitt sett på som en kvinnesykdom, men rammer også mange menn. Forebygging av sykdommen blant menn er tema for Verdens osteoporosedag. Hoftebrudd er den alvorligste konsekvensen av benskjørhet. Det skjer om lag 9000 hoftebrudd i Norge årlig, og 30 prosent av disse rammer menn.


Har du funnet en feil?

osteoporose_menn2_fhi_no.
osteoporose_menn2_fhi_no.
Hoftebrudd øker sannsynligheten for å dø betraktelig.
- Sammenlignet med den øvrige befolkningen på samme alder, er risikoen for å dø innen tre måneder etter et hoftebrudd nesten seks ganger økt hos kvinner og åtte ganger økt hos menn, sier Tone Kristin Omsland, postdoktor på Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Hun legger til at det er mange årsaker til dette. Til dels er disse pasientene skrøpeligere, men dette kan ikke forklare hele forskjellen. Dette forskes det videre på.

Norge på verdenstoppen i hoftebrudd

Norge, og særlig Oslo, ligger på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Det finnes ingen fullgod forklaring på hvorfor det er så mange brudd i Norge. Benskjørhet er en medvirkende faktor ved de fleste brudd hos eldre.

I Norge som helhet regner vi med at rundt 240 000 personer har benskjørhet. Det er ingen symptomer på benskjørhet før det skjer et brudd. Én av fire menn og én av to kvinner på 50 år eller eldre vil få minst ett osteoporotisk brudd i løpet av gjenværende levetid.

- Fordi vi blir flere eldre og levealderen stiger, vil antallet som får hoftebrudd trolig øke i tiden framover. En amerikansk studie har vist at dette gjelder spesielt blant menn, forteller Omsland.

Legemiddelbehandling reduserer bruddrisikoen betraktelig

Legemiddelbehandling mot benskjørhet kan redusere risikoen for brudd med opptil 50 prosent. Behandling med medikamenter som bremser ben-nedbrytningen av benvevet eller som stimulerer gjenoppbygging av benvevet, virker tilsvarende godt hos menn som hos kvinner.

Alt for lav bruk av legemidler

Benskjørhet er dessverre en sykdom som ofte blir oversett av helsepersonell. En studie som Folkehelseinstituttet publiserte i 2012 viste at ett år etter et hoftebrudd var det bare 17 prosent kvinner og kun fem prosent menn som brukte medisin for å forebygge nye brudd.

Risikofaktorer

Etter et brudd i voksen alder, for eksempel et underarmsbrudd i 50-60-årsalderen, bør de fleste snakke med sin fastlege om å få tatt en benmassemåling. Lav benmasse og et tidligere brudd øker risikoen betydelig for et nytt brudd.

Lav vekt kombinert med høy midjeomkrets dobler risikoen for hoftebrudd blant kvinner og firedobler risikoen blant menn! Dermed kan en økende midjeomkrets hos middelaldrende og eldre menn være blant risikofaktorene for hoftebrudd.

Selv om kvinner har høyere risiko for å få et osteoporotisk brudd, er forekomsten av sekundær osteoporose, det vil si benskjørhet på grunn av annen underliggende sykdom, høyere hos menn. Bruk av kortikosteroider (f.eks. Prednisolon) kan også øke bruddrisikoen.

Forebyggende tiltak mot brudd

Brudd kan forebygges både med legemidler og andre tiltak, som for eksempel:

  • Unngå undervekt og vekttap ved lav vekt
  • Reduser stillesitting og tren styrke og balanse
  • Kutt røyken
  • Sjekk synet/ha gode briller
  • Sørg for å få tilstrekkelig kalsium og vitamin D
  • Bruk hoftebeskytter ved falltendens
  • Unngå snublefeller hjemme 
  • Bruk brodder på glatt føre

Global aksjon for å bryte den onde bruddsirkelen

Verdens osteoporosedag arrangeres 20. oktober hvert år. Dette er en global aksjon for å bryte den onde bruddsirkelen osteoporosepasienter opplever, med gjentatte brudd.