Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Nytt prosjekt i ADHD-studien:

Variasjon i konsentrasjon og aktivitet hos 8-åringer

I februar 2012 startet et nytt prosjekt i ADHD-studien som innebærer undersøkelser av 8-åringer. Dette forskningsprosjektet har fokus på variasjon blant barn i tidlig skolealder når det gjelder konsentrasjonsevne og aktivitetsnivå. Vi skal derfor undersøke både barn som strever med konsentrasjonsproblemer og uro, og barn som ikke strever med dette.

4.
4.

Målet med prosjektet er å få svar på spørsmål som:

  • Hva er normalt aktivitetsnivå og normal konsentrasjonsevne hos 8-åringer?
  • Når er aktivitetsnivået så høyt og konsentrasjonsevnen så dårlig at barnet får problemer på skolen, hjemme, eller begge steder?
  • Hva er årsaken til at noen barn får slike vansker?
  • Er det flere barn nå enn før som har slike vansker?

Familiene som deltar i dette prosjektet blir rekruttert fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med utgangspunkt i svar på spørreskjemaet som MoBa sender ut når barnet er 8 år. Vi ønsker å ha med barn med både lave, middels og høye skårer på spørsmål som handler om aktivitetsnivå, impulsivitet og konsentrasjonsevne, og inviterer noen fra hver av disse gruppene. Barna blir invitert til én dags undersøkelse sammen med (en av) foreldrene sine. Vi innhenter også informasjon fra skolen gjennom spørreskjema til barnets lærer. Se Til foreldrene i venstremenyen for mer informasjon om undersøkelsesdagen hos oss.

Dette prosjektet er ett av flere prosjekter i ADHD-studien og det første som handler om barn i skolealder. Familiene som deltar bidrar med viktig informasjon til forskningen, som igjen vil kunne gi kunnskap til nytte for dem som møter barn og familier med denne type vansker

Forskere ved Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus HF vil analysere data som samles inn i samarbeid med andre forskere i Norge og i andre land. Personvernet og datasikkerheten er godt ivaretatt.