Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Tidlige tegn på sen språkutvikling

En studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo viser at sen bruk av imitative handlinger, samt lavere nivå av språkforståelse og språkproduksjon ved 18 måneder,er assosiert med sen språkutvikling ved 3 års alderen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.comMange barn viser sen språkutvikling i de første årene. Avhengig av hvordan man måler dette, så har man funnet at mellom 8 og 15 prosent av 2-3 år gamle barn viser sen språkproduksjon, hvorav mange er i risiko for vedvarende forsinkelser. Derfor har mye forskning vært rettet mot å studere sammenhenger mellom barns tidlige nonverbale kommunikasjon og deres språkutvikling, for å kunne tidlig identifisere språkforsinkelser hos barn som har behov for oppfølging.

Denne studien tok i bruk mødres rapporteringer om barns kommunikasjon og språk fra Den Norske Mor og Barn undersøkelsen, og inkluderte 42,517 barn ved 18 måneder og 28,107 av de samme barna ved 3 år.

Språkutvikling og nonverbal kommunikasjon

Forskerne fant ut at den sterkeste språklige markøren for sen språkutvikling var lav språkforståelsesnivå ved 18 måneder. Den sterkeste nonverbale markøren var sen bruk av imitative handlinger, definert som imiterende handlinger av foreldrenes uttrykk og handlinger. Bruk av pekegester, definert som pekegester for å få noe eller vise interesse for noe, hadde derimot ingen unik prediktiv betydning ved 18 måneder.

– Det at imitative handlinger er viktigere enn pekegester kan forklares på flere måter, sier Imac Maria Zambrana, som nylig avla doktorgraden ved Divisjon for Psykisk Helse. Hun er også hovedforfatteren bak studien som nå publiseres i det prestisjefylte tidsskriftet Child Development.

– Pekegester kan tenkes å reflektere evnen barn har til å intensjonelt kommunisere beskjeder mer generelt, mens imiterende handlinger kan henge mer sammen med en gryende kapasitet barn har i denne alderen til å kunne representere det de opplever symbolsk, både på nonverbale og verbale måter, forklarer Zambrana.

Symbolske representasjoner er essensielt for språket

Med utgangspunkt i at symbolske representasjoner er en forutsetning for å danne mening i språk, tror Zambrana og hennes kollegaer at resultatene reflekterer en utviklingsmessig forbindelse mellom nonverbale og språklige ferdigheter, som er relatert til symbolske representasjonsevner i denne aldersperioden.

– Dersom fokus på symbolske representasjonsferdigheter som utrykkes både nonverbalt og språklig kan bidra til å kartlegge risiko for forsinket språk allerede ved 18 måneder, så vil dette ha implikasjoner både for praktisk arbeide med å tidlig identifisere barn med behov for oppfølging og for vår forståelse av språkutviklingsprosesser hos barn mer generelt, sier Zambrana.

Referanse

Zambrana, I. M., Ystrom, E., Schjølberg, S. and Pons, F. (2012), Action Imitation at 1½ Years Is Better Than Pointing Gesture in Predicting Late Development of Language Production at 3 Years of Age. Child Development. doi: 10.1111/j.1467-8624.2012.01872.x