Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Risiko for hull i tennene hos femåringer

Hvorfor har noen barn høyere risiko for å få hull i tennene enn andre barn? Mer kunnskap kan bidra til at problemet forebygges i tidlig barnealder. I et delprosjekt i MoBa hvor også data fra den offentlige tannhelsetjenesten er inkludert, ble det funnet sammenheng mellom familieforhold og tannhelse hos femåringer.

barn
Foto: Colourbox.com
Totalt 1348 barn fra Akershus som ble født i 2002, deltok i studien. Mødrene til barna i MoBa har svart på spørreskjemaer i svangerskapet, samt ved tre og fem års alder. I tillegg er det hentet opplysninger fra Medisinsk fødselsregister. Gjennom den offentlige tannhelsetjenesten har femåringene blitt undersøkt for karies (hull i tennene). Et spørreskjema ble også besvart av foreldrene ved tannundersøkelsen.

Tannhelsen hos førskolebarn i Norge har bedret seg de siste 30 år, men fremdeles er det barn som utvikler karies tidlig. Resultater fra denne undersøkelsen viste høyere risiko for kariesutvikling hos barnet de første fem årene dersom en av foreldrene blir alene om den daglige omsorgen for barnet. I tillegg var risikoen forhøyet hos mødre med mindre enn 12 års skolegang sammenliknet med mødre med høyere utdanning. Mors kosthold og vekt tidlig i svangerskapet hadde også sammenheng med karies hos barnet, barn av mødre med mer sukker og fett i kostholdet enn anbefalt, og mødre definert som overvektige hadde økt risiko for karies hos barnet før 5 års alder.

- Denne kunnskapen kan benyttes til å målrette forebyggende tannhelsetiltak mot barn med risiko for å utvikle karies tidlig, sier tannlege Tove I Wigen. Undersøkelsen er en del av hennes doktorgradsavhandling gjennomført ved Universitetet i Oslo.

Referanser:
Family characteristics and caries experience in preschool children. A longitudinal study from pregnancy to 5 years of age. Wigen TI, Skaare AB, Wang NJ. Community Dent Oral Epidemiol 2011;39:311-137.

Maternal health and lifestyle, and caries experience in preschool children. A longitudinal study from pregnancy to age 5 yr. Wigen TI, Wang NJ. Eur J Oral Sci 2011;119:Early View.