Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Høyere andel overvektige barn på landsbygda

Det er flere overvektige barn på landsbygda enn i byene. Det viser en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, med utgangspunkt i data fra Folkehelseinstituttets Barnevekststudie.

Barn i ring
Barn i ring. Foto: colourbox.com
I Barnevekststudien - Barns vekst i Norge, måles høyde, vekt og livvidde i et representativt utvalg av tredjeklassinger i Norge, hvert annet år. Folkehelseinstituttet og Universitetet for miljø- og biovitenskap har brukt dette datamaterialet fra 2008 til å undersøke om overvekt hos tredjeklassinger har sammenheng med om disse bor i byene eller på landsbygda.

Studien viser at barn i byene hadde mindre sjanse for overvekt sammenliknet med barn i landlige strøk. Studien viser også at gjennomsnittlig livvidde er lavere hos 8-9-åringer i byene enn blant tilsvarende aldersgruppe på landsbygda.

Det gjenstår å undersøke årsaker til forskjellene som studien viser.

Sammenhengen mellom utdanning og inntekt og overvekt hos barn, er godt dokumentert i flere andre studier. I denne studien er disse sammenhengene mellom urbanitet og overvekt derfor kontrollert med utdanning og inntekt på kommunenivå. Uavhengig av sosial status på kommunenivå ser det allikevel ut til at det er en forskjell. Forskerne mener det nå er viktig å undersøke hvordan sammenhengene mellom overvekt og urbanitet faller ut korrigert med individdata for utdanning og inntekt. Det er behov for mer kunnskap om det er spesielle miljøfaktorer som påvirker utviklingen av overvekt blant barn på landsbygda.

Les mer om denne studien i Tidsskrift for Den norske legeforening. Artikkelen i tidsskriftet bygger på Nora Heyerdahls masteroppgave. Heyerdahl er rådgiver på Folkehelseinstituttet.