Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Endret fruktbarhetsmønster forklarer økning i intelligensskår

Endrete fruktbarhetsmønstre de siste 50 årene er en av årsakene til økt gjennomsnittlig intelligensskår, viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet. Små barneflokker gir økt IQ.

skolebarn
Økningen i gjennomsnittlig intelligensskår er observert i mer enn 20 industrialiserte land de siste 40-50 årene. Dette kalles Flynn-effekten, og er særlig observert på ikke-verbale intelligenstester, som for eksempel Ravens matrisetest.

Den nye studien fra Folkehelseinstituttet ønsket å undersøke om Flynn-effekten har sammenheng med endrete fruktbarhetsmønstre. Totalt har studien intelligenstestdata og opplysninger om antall søsken på 992 274 personer som har vært testet på sesjon fra årene 1938-2003, flesteparten menn (7 902 kvinner). På sesjon tester man både aritmetisk, språklig og ”figural intelligens”, som er en Raven-lignende test. Ut fra disse testene blir det fastsatt en samlet generell evneskåre.

Mindre barneflokker gir økt generell IQ

Professor Jon Martin Sundet ved divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet, og medarbeidere viser at økningen i andelen av små familier på bekostning av større familier alene står for en avgjørende andel av Flynn-effekten både i generelle evner (IQ) og i de enkelte testene (verbal, aritmetisk, figural).

Gjennomsnittlig intelligens avtar noe med økende familiestørrelse, og i Norge har det vært en tendens til at relativt færre føder mange barn. Disse endringene i fruktbarhetsmønsteret kan forklare en del av endringen i intelligens i befolkningen over tid i industrialiserte land. - Det gjenstår å se om endringer i familiestørrelser får innvirkning på Flynn-effekten i ikke-industrialiserte land. Flynn-effekten er observert i Kenya, men vi vet ikke om forandringer i familiestørrelsen har bidratt, sier Sundet.

Det er også en økning av intelligenstestskårene innenfor alle familiestørrelsene. - Dette kan skyldes generelle faktorer som bedre utdanning, at foreldre er mer opptatt av å stimulere barna intellektuelt, større tilgang til stimulerende spill og tilgang til media er nærliggende forklaringer. Disse og andre faktorer er diskutert nøye uten at man har kommet frem til en generell enighet, sier Sundet.

Artikkelen “The Flynn effect is partly caused by changing fertility patterns” er publisert i Intelligence.