Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Doblet risiko for angst for 18 måneder gamle barn med medfødt hjertefeil

Barn som er født med alvorlig hjertefeil har en dobbelt så stor risiko for angst ved 18 måneders alder som friske barn. Det viser en studie utført ved Folkehelseinstituttet. Barn med milde og moderate hjertefeil hadde ikke den samme risikoen for angst.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

- Disse funnene tyder på at barn med alvorlige former for medfødt hjertefeil er disponert for emosjonelle plager i veldig ung alder. Dette kan igjen henge sammen med antallet medisinske inngrep og sykehusinnleggelser som preger disse barnas første leveår, sier doktorgradsstipendiat Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

En del av Hjertebarn-prosjektet

Folkehelseinstituttet samarbeider med Oslo universitetssykehus sin barnehjerteseksjon om et stort forskningsprosjekt: Hjertebarn. I denne nye oppfølgingsstudien undersøkte forskerne om barn med medfødt hjertefeil hadde en økt risiko for internaliserende vansker som angst eller søvnproblemer ved 18 måneders alder.

I denne aldersgruppen identifiserte forskerne 198 barn med en medfødt hjertefeil, hvorav 58 hadde en alvorlig hjertefeil. Analysene viste altså at barna med en alvorlig hjertefeil hadde en doblet risiko for angst sammenlignet med friske barn. Dessuten viste det seg at angst og depresjon hos mor også hang sammen med angst hos barnet. Barn med mild eller moderat hjertefeil, derimot, viste ingen tegn på angst eller andre internaliserende vansker.

Forskerne så også på sammenhengen mellom hjertefeil og søvnforstyrrelser, men fant ikke økt risiko for dette.

Hjertebarnprosjektet er et underprosjekt av Folkehelseinstituttets Mor- og barnundersøkelse (MoBa). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Denne longitudinelle studien har som hovedmål å undersøke de psykologiske og utviklingsmessige konsekvensene av medfødt hjertefeil hos sped- og småbarn. Gjennom en kopling av MoBa- studien og Oslo universitetssykehus landsdekkende register over medfødte hjertefeil, som inneholder nøyaktig diagnostisk informasjon om hjertefeilen, er det mulig å sammenlikne barn med ulik alvorlighetsgrad av hjertefeil med friske barn.

Tidligere funn fra hjertebarnprosjektet har vist at 6 måneder gamle barn med moderat eller alvorlig medfødt hjertefeil hadde høyere risiko for emosjonell reaktivitet (irritabilitet og hyppig og kraftig gråting).

Behov for mer kunnskap om barn med medfødt hjertefeil

Ca. 1% av alle nyfødte barn har en medfødt hjertefeil. Alvorlighetsgraden av medfødte hjertefeil varierer mye fra ubetydelige små feil til komplekse tilstander som krever en serie operasjoner opp gjennom barnets første leveår.

Flere studier har vist at barn med medfødt hjertefeil ned til 3 års alderen er mer disponert for emosjonelle problemer som angst og depresjon. Derimot finnes det nesten ingen kunnskap om emosjonelle problemer i spedbarns og småbarnsalderen, som er den fasen av livet der størsteparten av den medisinske behandlingen gjennomføres. Det er de første leveårene til disse barna Hjertebarnprosjektet særlig undersøker.

Artikkelen "Longitudinal findings from a Norwegian case-cohort study on internalising problems in children with congenital heart defects" er publisert online på Acta Paediatrica.