Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Bedre språkforståelse hos jenter enn hos gutter

Jenter forstår språk bedre enn gutter både ved 18 måneder og tre års alder, men noe av forskjellen jevner seg ut mellom halvannet og tre år. For begge kjønn spiller mors utdanning positivt inn, og førstefødte forstår språk tidligere enn senere søsken. Dette er hovedfunnene i en ny studie fra Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa).

  • førstefødte jenter av mødre med høyest utdannelsesnivå hadde høyest nivå av språkforståelse ved både 18 og 36 måneder
  • førstefødte gutter av mødre med høyest utdanning viste størst økning i nivå av språkforståelse fra 18 til 36 måneder
  • det å ha en mor med høyest utdannelsesnivå førte til en større økning i nivå i denne perioden for gutter enn for jenter 

gutt og jente.
gutt og jente.

I delstudien fra MoBa er 45 000 barn som var født før februar 2006 undersøkt.  Spørreskjema sendt ut til deltakende familier inneholdt standardiserte spørsmål omkring barns utvikling, kommunikasjon og språkforståelse. Språkforståelse ble definert som evne til å forstå kommunikasjon både med og uten bruk av ord.

- Kjønnsforskjellen var det mest slående funnet, sier Imac Maria Zambrana, som er førsteforfatter i studien.

Selv om studien viser at gutter har en større økning i nivå av språkforståelse enn jenter mellom 18 og 36 måneder, så hadde gutter av mødre med høyest utdanning lavere språkforståelse enn jenter av mødre med lavest utdanning ved både 18 og 36 måneder. Samtidig fant forskerne at barn av mødre med lavere utdanning hadde mindre utviklet språkforståelse ved 18 måneder, og forskjellene økte fram til tre års alder. Utdanningsnivå hadde større betydning enn rekkefølge i søskenflokken. Barn med et eller flere eldre søsken var langsommere i språkutvikling enn førstefødte ved 18 måneders alder, men forskjellen avtok noe fram til tre år.

Bilde Imac Zambrana.
Bilde Imac Zambrana.
- Vi synes også at det er viktig å peke på at selv om gjennomsnittsforskjellene er betydelige, så viser undersøkelsen at mors utdannelse og fødselsrekkefølge forklarer lite av de individuelle forskjellene i språkforståelse, sier Zambrana.

- Mer forskning trengs imidlertid for å teste om det er miljømessige eller genetiske faktorer som forklarer sammenhengene vi har funnet i denne studien.

Artikkelen er en del av et doktorgradsarbeid fra Imac Maria Zambrana ved Folkehelseinstituttet.

Referanse:

J Dev Behav Pediatr  2012: Impact of Gender, Maternal Education, and Birth Order on the Development of Language Comprehension: A Longitudinal Study from 18 to 36 Months of Age.