Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Bading i Sør-Sverige og Danmark og risiko for bakteriesmitte

Helsemyndighetene i Sverige og Danmark har i sommer minnet om risikoen for at utsatte personer kan bli smittet av spesielle vannbakterier ved bading i kystområder i Sør-Sverige og Danmark. Personer med væskende eller dype hudsår og personer med nedsatt immunforsvar og visse kroniske sykdommer har økt risiko for alvorlige sykdom forårsaket av ulike arter av vibriobakterier.

COLOURBOX2109331.
COLOURBOX2109331.
Ferierende fra Norge som kan ha økt risiko bør unngå bading i kystområder fra vestkysten til Stockholms skjærgård i Sør-Sverige og i Danmark dersom vanntemperaturen har holdt seg over 20 º i en uke eller mer. Er man i tvil om man bør bade, kan man kontakte lokale helse- eller miljømyndighet for mer informasjon om mulig smitterisiko.

Disse infeksjonene skyldes ulike vibriobakterier som normalt finnes i havvann i lave mengder og formerer seg hurtigere ved vanntemperaturer over 20 º, spesielt i brakkvann. Høy konsentrasjon av bakteriene kan, men ikke alltid, opptre sammen med algeoppblomstring. Sykdom kan oppstå når bakterien kommer inn i et sår mens man bader og kan derfra spres videre i kroppen. Personer med kronisk leversykdom, kroniske blodsykdommer som hemokromatose og personer med redusert immunforsvar er spesielt utsatte og kan utvikle alvorlig sykdom med blodforgiftning.  

Også friske personer uten underliggende sykdom kan bli syke, men disse utvikler ofte milde sykdomsbilder. Som regel oppstår smitte ved at man ved bading får sår eller rifter som kan være en inngangsport for bakteriene. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen (dvs. hevelse, varmefølelse og rødhet i huden) og sårinfeksjon til mer alvorlig blodforgiftning som i sjeldne tilfeller kan ha dødelig utgang for noen. Inkubasjonstiden (fra smitte til symptom på sykdom) er vanligvis 1-2 døgn. De senere årene har det blitt rapportert en del alvorlige tilfeller av slike infeksjoner i Sverige. I 2010 ble det i Sverige meldt 18 tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading, hvorav 7 øreinfeksjoner og 11 mer alvorlig infeksjoner som i Sverige kalles ”badsårsfeber”. 

Dersom utsatte personer likevel velger å bade i de utsatte kystområdene, kan risikoen reduseres ved å kun ta korte bad, tørke seg grundig med rent håndkle eller dekke sår med heldekkende bandasje. 

Personer som dagene etter bading i de aktuelle områdene utvikler feber og/eller større hud- eller øreinfeksjon bør oppsøke lege.