Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Ungdoms drikkemønster følger foreldrenes

Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes holdninger og alkoholbruk og ungdommenes drikkemønster. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er og jo mer liberale holdninger de har, jo mer drikker ungdommene. Ungdom med vestlig bakgrunn drikker oftere og mer enn ungdom med ikke-vestlig bakgrunn eller muslimsk ungdom, viser ny rapport fra SIRUS.

Forskerne Ellen Amundsen fra SIRUS og Camilla Ihlebæk fra Unifob helse ved Universitetet i Bergen står bak studien. Den bygger på en spørreundersøkelse med 20 000 elever fra 13 til 19 år i ungdomsskole og videregående skole i 16 kommuner utenfor de store byene. Alkoholbruk og konsekvenser av alkoholbruk i tre ulike grupper kartlegges: ungdom med begge foreldre født i vestlige land, ikke-muslimsk ungdom med begge foreldre født i ikke-vestlige land og muslimsk ungdom uavhengig av foreldrenes fødeland. Undersøkelsen omfatter 19460 ungdommer med vestlig bakgrunn, 244 med ikke-vestlige bakgrunn og 241 muslimske ungdommer.

Foreldrenes rolle

I alle gruppene er det en klar sammenheng mellom foreldrenes og ungdommenes alkoholbruk. Det er en like klar sammenheng mellom liberale foreldreholdninger og ungdommenes forbruk. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er og jo mer liberale holdninger til alkohol de har, jo mer drikker ungdommene. Cirka halvparten av ungdom med vestlig bakgrunn hadde opplevd én eller begge foreldrene beruset noen ganger eller mer, mot cirka en tredel av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn og en femdel av muslimsk ungdom. De to siste gruppene rapporterer også om strengere holdninger til alkohol hos foreldrene enn ungdom med vestlig bakgrunn.

Vestlig ungdom drikker mest

Studien viser at ungdom med vestlig bakgrunn drikker oftere og mer enn ungdom med ikke-vestlig bakgrunn eller muslimsk ungdom. 61 % av vestlig ungdom hadde drukket alkohol siste år, mot 55 % av ikke-vestlig ungdom og 32 % av muslimsk ungdom. Og 47 % av vestlig ungdom hadde noen gang vært beruset, mens 34 % av ikke-vestlig og 22 % av muslimsk ungdom hadde vært det.

Problematferd

Blant ungdom utenfor storbyene var det svært få som rapporterte om problematferd. I den lille gruppen av muslimsk ungdom som drakk, var det imidlertid en høyere risiko for noen typer problematferd, som å havne i slåsskamp, bli skadet eller skade seg selv, gjøre hærverk eller bruke narkotika. Men selv om risikoen var høyere, så var antall personer svært lavt. Det var langt flere ungdom med vestlig bakgrunn som rapporterte om problematferd, selv om risikoen var lavere.

Les SIRUS-rapport 3/2007: Majoritet og minoritet

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.