Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Undertrykt sinne øker risikoen for alkoholrelatert vold

Publisert Oppdatert


Fyll øker risikoen for å utøve vold, men dette gjelder bare for personer som er tilbøyelige til å undertrykke aggressive følelser. Dette viser en ny studie av Hilde Pape og Thor Norström, som nå er publisert i tidsskriftet Addiction.


Har du funnet en feil?

– Studien tyder på at et høyt alkoholinntak kan forårsake vold. Effekten av fyll er imidlertid begrenset til personer som vanligvis holder tilbake følelsene sine når de er sinte, sier SIRUS-forsker Hilde Pape. Hun står sammen med kollega Thor Norström (Stockholm Universitet/SIRUS) bak studien.

Årsakssammenheng mellom alkohol og vold?

Det er ikke gitt at den velkjente koblingen mellom alkohol og vold betyr at drikking forårsaker voldelig atferd. Sammenhengen kan derimot skyldes felles bakenforliggende årsaker, som for eksempel visse personlighetstrekk. For å unngå feilaktige konklusjoner med hensyn til mulige årsaksforhold, har Pape og Norström brukt en statistisk metode som reduserer risikoen for dette. De har også tatt høyde for det åpenbare faktum at bare et fåtall av alle drikkeepisoder ledsages av vold.

Den gjengse oppfatningen er at alkohol får folk til å miste hemninger. – I tråd med slike forestillinger, ønsket vi å undersøke om drikking primært fører til vold blant personer som ellers legger et lokk på sine aggressive følelser framfor å gi åpent uttrykk for dem, forteller de to forskerne.

Om studien

Undersøkelsen bygger på selvrapporterte data fra den såkalte Ung i Norge-studien. Analysene omfattet nærmere 3000 personer som ble kartlagt på to ulike tidspunkter; da de var 16-17 år og da de var 21-22 år gamle.

Blant dem som oppga at de hadde sterk tilbøyelighet til å undertrykke sinne, førte en 10 prosents økning i antall beruselsestilfeller til en 5 prosents økning i forekomsten av voldsbruk. For personer som ikke hadde en slik tilbøyelighet, var det ingen sammenheng mellom fyll og vold.

Referanse

Thor-Arvid Norstrøm, Hilde Elisabeth Pape, (2010). Alcohol, suppressed anger and violence  (Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.