Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Tvillingstudie av alkoholavhengighet hos menn

Publisert Oppdatert


I en ny studie fant forskerne at alkoholavhengighet er 71 prosent arvelig. Dette er uventet høyt. Alkoholavhengighet er vanligvis funnet å være ca 50% arvbart, men i denne studien tok forskerne hensyn til at folk kan svare inkonsistent når de blir intervjuet om sin egen psykiske helse.


Når man intervjuer folk om egen psykisk helse, så spør man om både nåværende problemer og problemer tidligere i livet. Om man på et eller annet tidspunkt i livet har vært alkoholavhengig, så får man en livstidsdiagnose. Men bruk av livstids-intervju til diagnostisering av psykiatrisk sykdom eller rusavhengighet har vært forbundet med inkonsistent rapportering. Man kan for eksempel glemme detaljer fra hendelser mange år tilbake tid.

To intervjuer med ett års mellomrom

I denne studien valgte forskerne å gjennomføre to livstids-intervjuer med ett års mellomrom. De to uavhengige intervjuene representerte dermed den samme livsfasen hos personen og svarene kunne sammenlignes for å finne de viktigste diagnosekriteriene. Fordi deltakerne også var tvillinger, hadde man mulighet til å undersøke arv- og miljøfaktorer. Utvalget i studien besto av 4 203 mannlige tvillinger mellom 18 og 56 år bosatt i Virginia, USA.

- I studien fant man at menn som er konsistente i sin rapportering av alkoholavhengighet i løpet av livet, gjennomgående har mange symptomer på alkoholavhengighet, ofte har oppsøkt behandling, har hatt lange perioder med alkoholmisbruk og har brukt mye tid på å hente seg inn etter dårlige perioder, sier Eivind Ystrøm, som er forsker ved divisjon for psykisk helse på Folkehelseinstituttet.

- Resultatene peker ut hvilke faktorer relatert til alkoholavhengighet som er av størst betydning for å stille en pålitelig diagnose. Ved å vektlegge disse faktorene kan man stille en pålitelig diagnose ut fra ett enkelt klinisk intervju. Dette vil være av betydning for klinikerne, sier Ystrøm.

Uventet høy arvelighet

Det andre viktige resultatet i studien, var at arveligheten for alkoholavhengighet ble beregnet til hele 71 prosent.

- Eller for å si det på en annen måte, 71 prosent av årsakene til at personer i den generelle befolkningen blir alkoholavhengige er genetiske. Dette er noe høyere enn vi hadde forventet, sier Ystrøm.

- I den vestlige verden bruker svært mange alkohol jevnlig, men bare et fåtall blir avhengige. Denne studien understreker at i et samfunn hvor alkohol er fritt tilgjengelig, så beror alkoholavhengighet i stor grad på genene våre. Noen er mer genetisk sårbare for å utvikle denne tilstanden. Alkoholavhengighet er ikke bare et spørsmål om viljestyrke, og man velger ikke sine genetiske svakheter, forklarer Eivind Ystrøm.

Ystrøm har skrevet artikkelen sammen med Ted Reichborn-Kjennerud ved Folkehelseinstituttet, og Steven Aggen og Kenneth S. Kendler ved Virginia Commonwealth University.

Referanse

Ystrom, E., Reichborn-Kjennerud, T., Aggen, S. H. and Kendler, K. S. (2011), Alcohol Dependence in Men: Reliability and Heritability. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 35: 1716–1722. doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01518.x