Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny rapport

Store mengder alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdom

Publisert Oppdatert


Store mengder alkohol gir betydelig økt risiko for hjerneslag og høyt blodtrykk, og trolig også for atrieflimmer. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.


Har du funnet en feil?

- Vi har sett på fordeler og ulemper ved alkohol relatert til hjerte- og karsykdommer, sier seniorrådgiver Ingeborg Beate Lidal ved Kunnskapssenteret.

Media presenterer stadig funn om alkoholens påståtte positive effekter på hjerte- og karsykdommer.

- Oppslag om fordeler eller ulemper ved alkohol kan påvirke folks holdninger til alkohol og valg av drikkemønster. Derfor er det viktig at informasjonen som formidles er fundert på solid vitenskapelig dokumentasjon, sier Lidal

Stort inntak – økt risiko

Forskerne fra Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra fem systematiske oversikter som baserte seg på totalt 196 primærstudier.

- Vi fant at et inntak av 100 gram alkohol daglig, dvs. omtrent 8 glass vin (12 vol %), gir betydelig økt risiko for hjerneslag forårsaket av blødning, for høyt blodtrykk og trolig også økt risiko for hjerneslag forårsaket av blodpropp (infarkt) hos ellers friske personer. Men, også inntak av 50 og 25 gram alkohol gir trolig økt risiko for hjerneslag, høyt blodtrykk og atrieflimmer, forklarer Lidal.

Oppsummeringen viste at risikoen for både hjerneslag forårsaket av blødning, høyt blodtrykk og for atrieflimmer øker med mengde alkohol.

Usikkert tidsperspektiv

- Det er vanskelig å si om risikoen for sykdom økte etter dager, måne­der eller år med alkohol­ekspone­ringen, og vi fant ikke ut om kjønn og ulike aldersgrupper hadde forskjellig risiko, sier Lidal.

De fleste studiene baserte seg på selvrapportert alkoholkonsum.

Dokumentasjonen var for svak til å si om alkohol endret risikoen for hjertesykdom- og død eller død av hjerneslag.

Positive virkninger?

- Vi presenterer også dokumentasjon som har evaluert alkoholens påvirkning på biomarkører i rapporten. Den viste at alkohol trolig ga gunstigere nivå av «det gode» HDL-kolesterolet og blodproteinet fibrinogen i blodet på kort sikt. Virkningsmekanismene og betydningen av biomarkører for utvikling av hjerte-karsykdom er ikke tilstrekkelig kartlagt, avslutter Lidal.