Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Studie fra Århus Universitet i Danmark:

Skadevirkninger på barn av alkohol i svangerskapet

Publisert Oppdatert

Barn i sirkel
Colourbox.com

Resultater fra studien viser at et beskjedent alkoholforbruk (1 – 4 alkoholenheter i uken)under graviditeten ikke har betydning for barnets utvikling og intelligens. Folkehelseinstituttet understreker at resultatene i denne enkeltstudien ikke rokker ved Helsedirektoratets anbefalinger om avholdenhet i svangerskapet.


Har du funnet en feil?

- Man kan ikke utelukke at framtidige studier kommer fram til andre resultater. All forskning har svakheter, også denne, sier professor Leiv Bakketeig på Folkehelseinstituttet. Som prosjektleder for studien var Bakketeig tilknyttet Syd-dansk Universitet og Sundhetsstyrelsen i Danmark.

Barn født av mødre som hadde drukket små mengder alkohol i svangerskapet er like intelligent og velutviklet som barn av avholdende mødre. Det gjaldt også barn til mødre som var beruset enkelte ganger, før de kjente til graviditeten.

- Resultatene fra studien er et viktig bidrag til helseopplysningene til gravide. Selv om Helsedirektoratet anbefaler at gravide ikke drikker alkohol, vet vi fra andre undersøkelser at mange gravide ikke er helt avholdende under graviditeten. Noen har vært beruset før de visste at de var gravide. Nå er det vitenskapelig belegg for å berolige disse mødrene, sier Leiv Bakketeig.

Disse forskningsresultatene er også et vesentlig signal til jordmødre og leger, som gir råd til gravide.

Omfattende og grundig studie

Resultatene fra studien baserer seg på nevropsykologiske undersøkelser av 1628 barn, der mødrene i telefonintervju ble spurt om deres alkoholforbruk under graviditeten.

De gravide ble oppdelt i grupper, alt etter hvor mye de oppgav å ha drukket: Et lavt forbruk: En til fire alkoholenheter i uken, et moderat forbruk: Fem til åtte alkoholenheter i uken. Fra tidligere studier vet man at et større daglig alkoholinntak kan forårsake skader hos barnet.

Barna fikk målt IQ og oppmerksomhet, og ble testet i deres evne til å planlegge, organisere og fastholde oppmerksomheten i fem års-alder. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe med jevnaldrende barn, hvis mødre ikke hadde drukket alkohol under graviditeten, og det var ingen forskjell på barna i de to gruppene.

I Norge tilsvarer en standard alkoholenhet et glass vin eller 0,33 l pilsnerøl, dvs ca 12 - 15 gram ren alkohol.