Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Selvbetjente vinmonopol – økt salg og popularitet

Publisert Oppdatert


Innføring av selvbetjente vinmonopol har ført til ti prosent økning i salget målt i ren alkohol. Innføringen har vært svært populær blant kundene, og andelen som er for selvbetjente pol har økt fra 61 prosent før til 96 prosent etter innføringen. Dette viser en studie av Øyvind Horverak.


Har du funnet en feil?

– Selv om innføringen av selvbetjente vinmonopol førte til økning i alkoholsalget, var det et klart politisk ønske å utvide ordningen, sier SIRUS-forsker Øyvind Horverak. Ved utgangen av 2006 var 198 av Vinmonopolets 211 utsalg selvbetjente.

Studien

Horverak har studert hvilke virkninger overgangen fra salg over disk til selvbetjening på Vinmonopolet har hatt på salg og holdninger. Holdningene er målt både ved et nasjonalt utvalg og et representativt utvalg av kundene. Studien er publisert i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift.

Salg og holdninger

Med innføring av selvbetjente pol økte salget med ti prosent målt i ren alkohol. De nye utsalgene ble svært populære og mange kunder endret kjøpevanene sine. I byer der kundene kunne velge mellom salgsformene økte selvbetjeningssalget sterkt, mens salg over disk gikk tilbake.

Alkoholpolitisk betydning

Horverak drøfter i artikkelen hvilken alkoholpolitisk betydning selvbetjente pol har:

– Ved første øyekast kan innføringen av selvbetjente pol ses som en liberalisering av alkoholpolitikken. Men fokus på kundevennlighet har ført til mindre motstand mot Vinmonopolet i befolkningen, sier Øyvind Horverak og peker på en studie av Ståle Østhus fra 2005. Den viser at andelen av befolkningen som ønsker salg av vin i butikk har falt fra 65 prosent i 1999 til 56 prosent i 2004.

Referanse

Horverak, Ø. The transition from over-the-counter to self-service sales of alcoholic beverages in Norwegian monopoly outlets. Implications for sales and customer satisfaction. Nordic studies on alcohol and drugs, vol 25, 2008.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.