Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Sammenheng mellom drikkemønster og drapsrater

Publisert Oppdatert


Alkoholforbruk har en effekt på drapsrater i Øst-Europa. En ny studie viser at det er en klar sammenheng mellom årlige endringer i alkoholforbruket og drapsrater. Denne sammenhengen er sterkest i de landene som har det mest risikofylte drikkemønsteret, skriver Elin K. Bye i tidsskriftet Homicide Studies.


Har du funnet en feil?

Det finnes få studier av sammenhengen mellom alkoholforbruk og drapsrater på befolkningsnivå i de østeuropeiske landene. Formålet med denne studien var å teste hypoteser om hvordan denne sammenhengen kan variere mellom land ut fra ulike drikkemønstre.

Det ble brukt tidsserieanalyser på årlig alkoholforbruk og drapsrater for seks østeuropeiske land. Beregningene ble delt inn i to grupper, én for landene med mest risikofylt drikkemønster (Russland og Hviterussland) og én for dem med et noe mindre risikofylt drikkemønster (Bulgaria, Ungarn, Polen og tidligere Tsjekkoslovakia).

Les vitenskapelig artikkel om studien

Bye, Elin Kristin. Alcohol and Homicide in Eastern Europe. A Time Series Analysis of Six Countries. (Kun sammendraget er åpent for alle, men biblioteket vårt kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.