Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Økt kompetanse blant leger er ikke nok

Publisert Oppdatert


Norske allmennleger ser ikke nødvendigvis en sammenheng mellom å kartlegge for potensielle alkoholproblemer og å foreta intervensjoner. Det er viktig å øke kompetansen i bruk av kartlegging og tidlig intervensjon, men det vil ikke nødvendigvis øke legenes bruk av verktøyene.


Har du funnet en feil?

– Forskning har vist at kartlegging og tidlig intervensjon er en effektiv måte å forebygge at personer med risikofylt drikkeatferd utvikler alvorlige alkoholproblemer. Det er mange sosiale og strukturelle forhold som gjør at leger ikke tar i bruk disse verktøyene, sier SIRUS-forsker Peter Nygaard.

Om studien

Han står sammen med Mallie J.Paschall, Olaf G. Aasland fra legeforeningens forskningsinstitutt og Karl Erik Lund fra SIRUS bak en studie som er publisert i tidsskriftet Alcohol and Alcoholism.

I underkant av 1000 allmennleger har svart på et spørreskjema med 68 spørsmål om bruk og hindre for bruk av kartlegging og tidlig intervensjon i allmennpraksis.

Kompetanse viktig Studien viser at intervensjon blir mer brukt enn kartlegging av alkoholproblemer. Kompetanse og mestringsforventninger var de viktigste bestemmende faktorene for om allmennlegene tok i bruk både kartleggingsverktøy og intervensjon, men spesielt i forhold til bruk av kartleggingsverktøy. Allmennlegens forståelse av pasientrelasjonen og strukturelle faktorer var også viktige faktorer.

Sosiale og strukturelle forhold – For å forstå problemene med å implementere bruk av kartlegging og tidlig intervensjon i allmennpraksis, må man se på både personlige, sosiale og strukturelle faktorer. Å øke kompetansen hos allmennleger er viktig, men det alene vil ikke nødvendigvis øke legenes bruk av verktøyene, sier Peter Nygaard.

Referanse

Peter Nygaard, Mallie J. Paschall, Olaf, G. Aasland, Karl Erik Lund, (2010). Use and barriers to use of screening and brief interventions for alcohol problems among norwegian general practitioners

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.