Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Økt kjøpekraft – økt alkoholforbruk

Publisert Oppdatert


Alkohol har som følge av økt kjøpekraft blitt relativt sett blitt billigere i Norge. Det registrerte salget av alkohol har økt med nesten 50 prosent fra 1990 til i dag, men ikke alle typer alkoholrelaterte problemer har økt tilsvarende. Ingeborg Rossow diskuterer disse sammenhengene i en artikkel i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift.


Har du funnet en feil?

- Den alkoholpolitiske kontrollpolitikken er blitt noe svekket i denne perioden. Likevel bør økningen i alkoholforbruk ikke minst ses i lys av den betydelig økte kjøpekraften, som har gjort alkohol relativt billigere for forbrukerne, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Pappvin

Hoveddelen av økningen i salget av alkohol skyldes at salget av vin er mer enn fordoblet de siste 20 årene. Mesteparten av denne økningen kan knyttes til den sterke veksten i salget av pappvin, som ble innført på det norske markedet i 1988. I 2009 stod pappvin for 55 prosent av den solgte vinen i volum. - I tillegg kan vinjournalistikk i media ha hatt betydning, sier Rossow.

Alkoholrelaterte problemer

Til tross for den betydelige økningen i forbruk, ser man ikke en slik økning i alle indikatorer på alkoholrelaterte problemer. Det er en økning i henvendelser for behandling av alkoholproblemer og en økning i sykehusinnleggelser med alkoholrelaterte diagnoser. På den annen side har alkoholrelaterte dødsfall gått noe ned i denne perioden, mens indikatorer på akutte og sosiale problemer knyttet til alkohol ikke har noen klar trend.

- Det er flere mulige forklaringer på disse sprikende trendene i indikatorer på alkoholrelaterte problemer. Dels kan det tenkes at de målene vi bruker på alkoholrelaterte dødsfall i stadig mindre grad fanger opp omfanget av slike dødsfall. En annen mulig forklaring kan være at fordi forbruksveksten hovedsakelig er i form av økt vinforbruk, er sammenhengen mellom forbruk og akutte og sosiale problemer blitt mindre sterk, sier Rossow.

Referanse

Rossow, Ingeborg; Challenges in an affluent society : trends in alcohol consumption, harms and policy: Norway 1990-2010. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2010 ;Volum 27.(5) Suppl. Eng suppl. s. 449-463 

 
Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.