Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mindreårig ungdom får ofte kjøpt alkohol

Publisert Oppdatert


- Det er grunn til å være bekymret over manglende alderskontroll ved kjøp av alkohol, sier Ingeborg Rossow ved SIRUS. Hun står bak en undersøkelse som viser at ungdom under 18 år svært ofte får kjøpt alkohol både på utesteder, i butikk og på vinmonopolet.


Har du funnet en feil?

Undersøkelsen, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, omfatter 9 309 mindreårige som oppga å ha drukket alkohol. 20 % hadde forsøkt å kjøpe alkohol (øl/rusbrus) i butikk. Like mange hadde forsøkt å kjøpe på utesteder, mens snaut 5 % hadde forsøkt å kjøpe på Vinmonopolet.

Undersøkelsen viser at mindreårig ungdom hadde lyktes med å kjøpe alkohol i fire av fem kjøpsforsøk på utesteder, i noe over halvparten av kjøpsforsøkene i butikk, og i to av tre forsøk på Vinmonopolet.

- En skjerpet håndheving av alderskontrollen vil være et viktig tiltak for å begrense ungdoms tilgang på alkohol, sier Ingeborg Rossow.

Les vitenskapelig artikkel om undersøkelsen

Rossow, Ingeborg; Storvoll, Elisabet; Pape, Hilde. Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.