Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mer vold med en times økning i skjenketiden

Publisert Oppdatert


Selv små endringer i stengetiden på skjenkesteder har betydning for antall voldstilfeller. En times økning i skjenketiden fører i gjennomsnitt til 17 prosent flere voldstilfeller på nattestid i helgene, viser en ny studie fra 18 norske byer.


- Mange norske byer har det siste ti-året enten utvidet eller innskrenket skjenketiden med en halv til én time, noen også med halvannen time, og vi finner en klar sammenheng mellom slike små endringer i skjenketider og antall voldstilfeller, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. Hun står sammen med Thor Norström bak studien, som er publisert i tidsskriftet Addiction.

- Sammenhengen er den samme med bruk av ulike statistiske analysemetoder. Det er også en overraskende symmetri i funnene – økningen i voldstilfeller ved utvidet skjenketid er nesten identisk med nedgangen i vold ved tilsvarende innskrenket skjenketid, sier Rossow.

Perioden 2000–2010

Studien baserer seg på data fra 18 norske byer som har utvidet eller innskrenket skjenketiden i løpet av den siste ti-årsperioden, og der skjenketidsendringene var mindre enn eller lik to timer.

Data fra politiet på meldte voldstilfelle nattestid i helgene er for perioden 2000–2010.

Skjenketidsslutt mellom kl 1 og 3

I disse 18 byene har skjenketidsslutt i helgene ligget mellom kl 1 og 3 på natten, og skjenketidsendringene har skjedd innenfor dette tidsrommet og har berørt skjenkesteder i bysentrum. Studien har belyst om disse endringene har påvirket omfanget av voldstilfelle i bysentrum nattestid i helgene.

Voldstilfelle utenfor bysentrum i samme tidsrom, som trolig ikke blir påvirket av endringer i stengetidene, ble brukt som kontroll for mulige feilkilder. Det ble brukt tre ulike statistiske analysemetoder i studien.

17 prosent økning per time

Funnene tyder på at én times utvidelse av skjenketiden førte til en økning på i gjennomsnitt 20 voldstilfelle nattestid i helgene per 100.000 innbyggere per år. Dette tilsvarer en økning på ca. 17 prosent.

Resultatene tyder på at effekten er symmetrisk, slik at antall voldstilfeller går tilsvarende ned ved én times tidligere stengning. Sammenhengen er et gjennomsnitt for alle byene, og voldsendringene knyttet til skjenketidsendringer varierte mellom byene.

Internasjonalt interessant

- Denne undersøkelsen er interessant også i et internasjonalt perspektiv. Tidligere studier har stort sett undersøkt hvilken effekt store endringer av skjenketidene har på antall voldstilfeller. Nå ser vi at også små endringer har en tydelig effekt, sier Rossow.

Les hele artikkelen The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.