Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mer selvmordstanker blant ungdom med fulle foreldre

Publisert Oppdatert

To jenter
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Selvmordstanker og selvmordsforsøk er mer vanlig blant tenåringer som ser sine foreldre ofte beruset. Dette viser en ny studie som SIRUS-forskerne Ingeborg Rossow og Inger Synnøve Moan står bak.


Har du funnet en feil?

– Våre funn antyder at når foreldre ofte er beruset, vil dette kunne øke risikoen for suicidal atferd hos deres tenåringsbarn. Og jo yngre tenåringene er, desto større er risikoen, sier Ingeborg Rossow.

Om studien

To spørreundersøkelser som i alt ble besvart av mer enn 30 000 tenåringer fra hele landet ble gjennomført i 2002 og 2004. Tenåringene ble blant annet spurt om de hadde hatt selvmordstanker, og om de hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Svarene deres ble gruppert etter hvor ofte de hadde sett en eller begge foreldre beruset.

Resultatene viste at andelen som svarte at de hadde hatt selvmordstanker, eller som hadde forsøkt å ta livet sitt, økte med økende eksponering for foreldrenes beruselse, også når det var tatt hensyn til ungdommenes egen alkoholbruk. Denne sammenhengen var betydelig sterkere blant yngre enn blant eldre tenåringer.

Lite forskning på tredjepartsskader

Tidligere forskning på alkoholbruk og selvmordsatferd har stort sett dreid seg om mulige skadeeffekter for den som drikker, mens suicidal atferd som mulig konsekvens av andres alkoholbruk i liten grad er belyst. Forskning på skader som skyldes andres alkoholbruk - tredjepartskader - er viktig, blant annet fordi kunnskap om slike skader vil ha betydning i den alkoholpolitiske debatten og være relevant ved vurdering av forebyggende tiltak.

– I lys av våre funn synes det hensiktsmessig at kartlegging av mulig suicidal atferd inngår som en del av helsetjenester til ungdommer i familier med alkoholmisbruk. Derved vil man få et bedre grunnlag for å kunne tilby adekvat hjelp og behandling til særlig sårbare ungdommer, sier Rossow.

– I tillegg til tiltak i familier med alkoholproblemer, vil alkoholpolitiske virkemidler kunne være relevante forebyggende strategier. Det er godt dokumentert at begrenset tilgjengelighet og høye priser på alkohol kan redusere alkoholkonsumet, også blant dem som drikker mye. Det kan derfor tenkes at bruk av disse virkemidlene vil bidra til å forebygge suicidal atferd blant ungdom, avslutter hun.

Hele artikkelen kan leses online i tidsskriftet Archives of Suicide Research (Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.16.