Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Mange tenåringsjenter blir seksuelt utnyttet i fylla

Publisert Oppdatert


Blant 15 år gamle jenter som drikker seg beruset, opplever 11 prosent – i løpet av et år – å bli seksuelt utnyttet når de er for fulle til å klare å yte motstand.


Har du funnet en feil?

Det viser en ny studie som forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) står bak.

Studien omfattet nær 3000 norske jenter i alderen 15-18 år, og ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Public Health.

– Jentene ble spurt om de var blitt seksuelt utnyttet uten å kunne yte motstand fordi de var veldig fulle, og bemerkelsesverdig mange svarte bekreftende.

– 71 prosent hadde vært beruset i løpet av det siste året, hvorav 7 prosent var blitt seksuelt utnyttet da de var overstadig fulle i samme tidsperiode. Andelen ofre varierte fra 11 prosent blant 15-åringene til 5 prosent blant 18-åringene.

Pape undersøkte også hvorfor overgrepene varierte med alder. Resultatene tyder på at de yngste jentene er mer sårbare fordi de oftere drikker seg veldig fulle.

– De yngste har mindre erfaring med alkohol, og er trolig også mindre aktpågivende i situasjoner som vil kunne medføre risiko for seksuelle overgrep. Begrenset livserfaring gir antakelig økt sårbarhet, sier Pape.

Mer utbredt blant jenter med problematferd

Pape fant også at jenter som var blitt utsatt for seksuelle overgrep i tung alkoholrus, var mer impulsive og oftere involvert i problematferd (bl. a. vold, tyveri og skoleskulking) enn andre jenter.

– Det er en fundamental forskjell på å avdekke mulige sårbarhetsfaktorer, og å tillegge ofrene skyld. Disse resultatene må fortolkes deretter, påpeker Pape.

Noen tenåringsjenter har en livsstil som kan medføre økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Det er også mulig at enkelte ofre blir utagerende som følge av overgrep som de er blitt utsatt for.

Papes studie viste imidlertid at majoriteten av de alkohol-relaterte overgrepene ble rapportert av jenter som ikke var spesielt impulsive eller utagerende.

– I et folkehelseperspektiv bør man derfor prioritere forebyggende tiltak som er rettet mot alle tenåringsjenter. Vel så viktig er det å iverksette tiltak for å bekjempe utøvelse av denne type overgrep, understreker Pape.

Lite forskning 

Selv om tenåringsdrikking er utbredt i mange land, finnes det knapt forskning om mindreårige jenters utsatthet for seksuelle overgrep når de er beruset.

– Denne studien viser at det er et betydelig misforhold mellom forekomsten av slike overgrep og omfanget av forskningslitteratur om temaet, sier Pape.

Referanse

Sexual assault while too intoxicated to resist: a general population study of Norwegian teenage girls

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.