Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Klar økning i studenters alkoholforbruk

Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006. For mannlige studenter er økningen på 23 prosent. Studentene drikker ikke oftere, men mer hver gang de drikker. 1 av 3 studenter har et drikkemønster som innebærer en høy risiko for helseskader, hvis det blir opprettholdt. Dette kommer fram i en ny SIRUS-rapport om studenters rusvaner.

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. Resultatene fra 2006 er sammenlignet med tall fra en tilsvarende undersøkelse i 1997. Rapporten er utarbeidet av Ellen M. Tefre, Arvid Amundsen, Sturla Nordlund og Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning - SIRUS på oppdrag av Studentsamskipnaden i Oslo.

- Det mest slående er økningen i kvinnelige studenters alkoholforbruk, sier Ellen M. Tefre. Økningen er størst blant kvinnelige studenter mellom 25 og 29 år. De økte sitt alkoholforbruk med 42 prosent fra 1997 til 2006. Men fortsatt drikker menn betydelig mer enn kvinner.

Mer hver gang Økningen i forbruket skyldes at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere. Fortsatt har mannlige studenter oftere et høyt alkoholinntak enn kvinner. Der mennene i gjennomsnitt drakk fire halvlitere øl eller mer 3,3 ganger i måneden, gjorde kvinnene det samme i underkant av to ganger i måneden.

Negative konsekvenser I følge internasjonal standard har 40 prosent av de kvinnelige studentene og 32 prosent av de mannlige et drikkemønster som, hvis det blir opprettholdt over tid, kan innebære en høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte helseskader.

- Det er et paradoks at studentene ikke rapporterte om flere negative konsekvenser av drikkingen nå enn i 1997, selv om de drikker mer. Høyere toleranse for fyll, endringer i studentmassen og større spredning av forbruket kan være forklaringer på dette, sier Ellen M. Tefre.

Hasj og kokain I likhet med alkohol økte omfanget av illegal rusmiddelbruk fra 1997 til 2006. Fire av ti studenter har prøvd hasj, som er det mest utbredte illegale rusmidlet blant studenter. Åtte prosent har forsøkt kokain, men det var få som har testet andre illegale stoffer.

Nyttig kunnskap - Studenthelsetjenesten og Studentrådgivningen har i mange år arbeidet med ulike forebyggende tiltak som gjelder studenter og rus, sier Marit Eskeland, leder for Studenthelsetjenesten i SiO. - Grunnlaget for tiltakene er kunnskap fra studier om utviklingen av studentenes forbruk av rusmidler. SIRUS-rapporten gir oss nettopp verdifull kunnskap om endringer i rusforbruk over tid. Studien vil dermed bidra til å sikre kvaliteten i vårt videre arbeid med forebygging generelt, holdningsskapende arbeid spesielt og behandling. Dette er fokus i flere avdelinger i Studentsamskipnaden i Oslo, sier Eskeland.

Referanse

Les SIRUS-rapport 4/2007: Studenter og rusmidler

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.