Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Jo høyere alkoholforbruk – desto mer liberale holdninger

Publisert Oppdatert


Jo høyere alkoholforbruket i befolkningen blir, desto mer drikking skal til før det blir oppfattet som misbruk. Dette viser en studie av Sturla Nordlund som sammenligner nordmenns holdninger til alkoholmisbruk i 1964, 1989 og 2006.


Har du funnet en feil?

– Vi finner en betydelig liberalisering av holdningene fra 1964 til 1989, og dette har forsterket seg til 2006. Det er en klar sammenheng: jo mer folk drikker, jo mer liberale blir deres oppfatning av hva "alkoholmisbruk" er, sier SIRUS-forsker Sturla Nordlund.

Nordlunds studie presenteres i tidsskriftet Addiction Research and Theory. Den viser hvordan oppfatningen av begrepet "alkoholmisbruk" har forandret seg i den norske befolkning over tid og beskriver variasjoner i oppfatning hos ulike grupper. Den første undersøkelsen ble gjennomført i ti norske byer i 1964, og oppfølgingsundersøkelser basert på nasjonale, representative utvalg ble gjort i 1989 og 2006. Respondentene karakteriserte 18 forskjellige drikkesituasjoner som "misbruk", "ikke misbruk" og "tvilstilfeller". De 18 drikkesituasjonene ble utformet på basis av kombinasjoner ut fra ulik grad av selskapelighet, drikkehyppighet og beruselse. De ulike kombinasjonene ble presentert for respondentene i tilfeldig rekkefølge.

Undersøkelsene viser at nordmenns oppfatning av alkoholkonsum har forandret seg betydelig, og spesielt oppfatninger av hva som skal til for å bli karakterisert som "alkoholmisbruk". Holdningene er generelt blitt mer liberale og tolerante. Oppfatninger av drikkepraksis, og spesielt alkoholmisbruk, har endret seg i takt med endringen i gjennomsnittlig alkoholforbruk. Dette er trolig en gjensidig prosess uten en klar årsaksretning, men er åpenbart påvirket av ytre faktorer, slik som økonomisk og kulturell globalisering, turisme og generelt mer liberale holdninger til mange ulike samfunnsspørsmål.

Referanse

Nordlund, Sturla Bjørn. What is alcohol abuse? Changes in Norwegians' perceptions of drinking practices since the 1960s 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.