Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Inntektstap dersom kranene stenges klokka to

Publisert Oppdatert


Rundt 50 norske kommuner har i dag utesteder som selger alkohol til klokken tre om natten. Dersom disse utestedene må stenge alkoholsalget en time tidligere, vil inntektene til hvert utested trolig reduseres med rundt ti prosent.


Har du funnet en feil?

Dette er konklusjonen i en analyse av sammenhengen mellom skjenketid og omsetning, utført av Hans Olav Melberg og Øivind Schøyen ved SIRUS.

– Hovedkonklusjonen er at en times reduksjon i skjenketiden vil redusere omsetningen per skjenkested med gjennomsnittlig 9 til 12 prosent, sier SIRUS-forsker Hans Olav Melberg.

– Dette er et gjennomsnitt. Enkelte utesteder vil oppleve et større fall i omsetningen, mens andre utesteder vil oppleve en mindre effekt, sier Melberg.

Endringene på bedriftsnivå kan ikke uten videre generaliseres til et nasjonalt nivå. Men med noen forbehold kan resultatene tolkes som en øvre grense for hvor stor endringen i utelivsbransjens omsetning vil bli på nasjonalt nivå dersom man reduserer den maksimalt tillatte skjenketiden med én time.

Har sammenstilt omsetningstall med endringer i skjenketiden

SIRUS har hentet inn omsetningstall fra utelivsbransjen i 48 norske kommuner og 220 utvalgte utesteder i perioden 2000-2010. Omsetningstallene har så blitt sammenstilt med endringer i skjenketiden. Målet har vært å undersøke om en reduksjon i skjenketid fører til reduserte inntekter for disse utestedene.

53 kommuner skjenker øl og vin til klokken tre

Skjenkestedene i de fleste av Norges 429 kommuner stenger før klokken tre. I 2011 oppga 53 kommuner (inkludert Oslo), at de hadde skjenkesteder som solgte øl og vin til klokken tre. 45 kommuner hadde skjenkesteder som solgte brennevin til klokken tre. Rundt halvparten av kommunene som bruker lovens maksimaltid, opererer i tillegg med differensierte skjenketider. Det innebærer at ikke alle skjenkesteder kan servere til klokken tre.

Mer vold med en times økning i skjenketiden

I 2011 viste en studie av 18 norske byer at en times utvidelse av skjenketiden i gjennomsnitt fører til 17 prosent flere voldstilfeller nattestid i helgene. Resultatene fra studien tydet på at effekten var symmetrisk, altså at antall voldstilfeller ville gå tilsvarende ned ved en times tidligere stengning.

– Forskning ved SIRUS tyder på at dersom skjenketidene reduseres, vil både omsetning og antall voldstilfeller reduseres. Det er et politisk spørsmål hvordan slike konsekvenser skal veies opp mot hverandre, sier Pål Kraft, direktør ved SIRUS.

Referanse

Les hele rapporten "Hvordan påvirker redusert skjenketid omsetningen i utelivsbransjen?"

The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.