Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Hva kjennetegner pubkulturen om morgenen?

Hva slags sosialt liv utspiller seg blant dem som går på pub for å drikke tidlig om morgenen? I et nytt doktorgradsprosjekt ved SIRUS vil Øystein Skjælaaen foreta en etnografisk studie av pubkulturen slik den arter seg om morgenen.

- Puben om morgenen tilbyr to ting – øl og et sosialt møtested – og mitt mål er å få innblikk i hvordan disse tingene henger sammen. Hvilken rolle spiller den sosiale settingen for aktørenes alkoholbruk, og hvilken rolle spiller alkoholen i den sosiale settingen, spør Skjælaaen.

Sosial og kulturell betydning

Et utgangspunkt for studien er at det er gjort lite kvalitativ forskning på alkoholens betydning i samfunnet i Norge:

- Vi har mange undersøkelser som viser at vi drikker mer og at alkohol er til stede i flere og flere situasjoner. Men vi vet lite om hvorfor folk drikker som de gjør, hvordan konteksten påvirker drikkemåter og hvilken sosial og kulturelle betydning alkoholen har. Dette ønsker jeg å studere nærmere, sier Skjælaaen.

I prosjektet vil han både utforske det sosiale livet på puben i et såkalt hverdagssosiologisk perspektiv og studere en del livshistorier for å undersøke hvordan det å gå på pub om morgenen blir et valg noen tar.

- Ved bruk av deltakende observasjon vil jeg undersøke de konkrete aktivitetene på puben. Er morgenpils på puben en daglig rutine for dem som går der? Hvor lenge sitter de der? Hvor mye drikkes? Hvem snakker med hvem? Jeg vil også undersøke hva de snakker om og hvordan de forholder seg til hverandre og samfunnet for øvrig.

Livshistorier

Gjennom intervjuer vil Skjælaaen også gå dypere inn på livshistorien til et utvalg av personene som går på pub om morgenen. Han vil se på hvordan veien inn til puben om morgenen arter seg og hvilken sosial og kulturell tilhørighet de som går der har.

- Det å gå på pub om morgenen bryter jo med allmenne normer knyttet til alkoholbruk i det norske samfunnet. Derfor reiser det seg spørsmål om dette er personer som på ulike måter er ekskludert og marginalisert. Jeg vil derfor undersøke hva slags tilknytning til utdanning, arbeidsliv og sosiale nettverk de som går der har. Hvilken rolle spiller alkoholen i livene deres? Dreier det seg om et langvarig og problemfylt forhold til alkohol, eller mer sporadiske og kortvarige perioder med drikking, spør Skjælaaen.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.