Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Fyll øker risiko for selvskading blant unge

Publisert Oppdatert


Ny forskning viser at hvert fjerde tilfelle av selvskading blant norsk ungdom er forårsaket av alkoholberuselse.


Har du funnet en feil?

Tidligere forskning har vist at selvskading er mer utbredt blant ungdom som drikker mye, og mange er beruset når de skader seg. Men ifølge forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning betyr ikke en slik samvariasjon at det nødvendigvis er alkoholbruken som er årsak til selvskadingen.

Flere faktorer kan påvirke både alkoholbruk og selvskading blant unge og dermed forklare samvariasjonen. En del av disse endrer seg ikke over tid, som for eksempel gener, personlighetstrekk og traumer i barndommen. Tidligere studier har ikke tatt alle slike faktorer i betraktning, og de kan dermed ha overvurdert alkoholbrukens rolle som årsak til selvskadingen.

Testet sammenhengen

– Vi har derfor testet sammenhengen mellom alkoholberuselse og selvskading blant ungdom med en analysemetode som i større grad enn i tidligere studier tar høyde for faktorer som kan bidra til overvurdering av en årsakssammenheng, forteller Rossow.

– Vår analysemetode har tatt høyde for faktorer som er stabile over tid og som kan påvirke både alkoholbruk og selvskading.

– Våre funn tyder på at samvariasjonen mellom alkoholberuselse og selvskading delvis kan tilskrives disse faktorene. Men, det var likevel en betydelig økning i risikoen for selvskading blant ungdom som økte beruselsesfrekvensen over tid.

Rossow og kollega Thor Norström har også undersøkt om samvariasjonen mellom alkoholberuselse og selvskading kunne tilskrives forhold som kan variere over tid, nærmere bestemt svakt sosialt nettverk, depresjonssymptomer og foreldres alkoholproblemer.

Men analysene viste at selv når det ble kontrollert også for disse forholdene, økte risikoen for selvskading dersom beruselsesfrekvensen økte.

Funnene tyder på at en fjerdedel av tilfellene av selvskading blant unge er forårsaket av alkoholberuselse.

Alkohol viktig årsaksfaktor

– Studien bekreftet antakelsen om at samvariasjonen mellom beruselse og risiko for selvskading hos ungdommer til dels kan tilskrives andre faktorer, men funnene tyder også på at alkoholberuselse likevel er en viktig årsaksfaktor for selvskading blant ungdom, sier Rossow.

– Selv om vi i disse analysene har tatt høyde for svært mange faktorer som kan tilsløre en årsakssammenheng mellom alkoholberuselse og selvskading, kan det likevel godt tenkes at det er tilslørende faktorer vi ikke har undersøkt, og at vi derfor ikke har et presist mål på hvor sterk årsakssammenhengen er.

Mulig å redusere omfanget

Funnene tyder på at det er mulig å redusere omfanget av selvskading blant unge dersom man får redusert ungdomsfylla. Flere tiltak kan være effektive i så måte, deriblant begrensning av tilgjengelighet og høye priser på alkohol.

Studien bygger på longitudinelle data (opplysninger om de samme personene innsamlet over en lengre periode) fra i alt 2681 ungdommer fra hele Norge. De har svart på en rekke spørsmål om blant annet selvskading, rusmiddelbruk og psykisk helse.

Referanse

Rossow, I. and Norström, T. (2014), Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study. Addiction, 109: 930–936. doi: 10.1111/add.12527

Hele artikkelen kan leses online i tidsskriftet Addiction (Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Fakta om selvskading

* Mellom 5 og 10 prosent av all ungdom oppgir å ha skadet seg selv det siste året

* Å stikke eller kutte seg eller ta en overdose med piller er de vanligste selvskadingsmetodene blant ungdom

* De vanligste motivene for å skade seg selv er et ønske om å lindre vonde følelser, eller et ønske om å dø

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.