Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fulle menn – farligst for seg selv og andre menn

Publisert Oppdatert

Skjevt vinglass
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Menn er mest utsatt for alkohol- og andre rusrelaterte skader. Dette gjelder både skader som skyldes egen og andres rusmiddelbruk. Ved alkoholrelatert vold, ruspåvirket kjøring og trafikkulykker er det menn som både forårsaker de fleste skadene og som oftest er skadelidende, skriver SIRUS-forsker Ingeborg Rossow i boka "Kvinner lider, menn dør".


Har du funnet en feil?

Rossow trekker disse konklusjonene i et kapittel der hun oppsummerer en rekke ulike studier om sammenhengen mellom menn og kvinners rusmiddelbruk og omfang av skader.

Helsetap blant menn

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at alkohol forårsaker et mye større helsetap enn narkotika i Vest-Europa. Mens alkohol står for vel 11 % av tapte friske leveår blant menn og 2 % blant kvinner, forårsaker narkotika 1 og 2 % av sykdomsbyrden for henholdsvis kvinner og menn.

Selv om kvinnenes drikkevaner over tid har nærmet seg mennenes, står menn fortsatt for om lag 70 % av alkoholkonsumet i Norden. En stor del av de alkoholrelaterte skadene er knyttet til beruselse, og menn drikker seg beruset omkring dobbelt så ofte som kvinner.

Vold

Tre ganger så mange menn som kvinner blir behandlet for voldsskader. Mens kvinner er mest utsatt for vold i hjemmet eller nærmiljøet, er menn oftest utsatt for vold på offentlige steder på kvelden og i helgene.

Alkoholbruk forekommer ofte i forbindelse med vold. En studie av drapsdømte viste at tre av fire var påvirket av alkohol i gjerningsøyeblikket, mens studier fra legevakt og akuttmottak har vist at to av tre voldsofre var alkoholpåvirket.

Eksperimentelle studier av effekten av alkoholinntak viser at menns aggresjon øker når de drikker, men ikke kvinners. En kanadisk studie har vist at fire av ti alkoholpåvirkete menn hadde reagert med vold sist gang de var virkelig sinte, mens bare én av ti alkoholpåvirkete kvinner. I edru tilstand fant man minimal forskjell mellom kjønnene på bruk av vold ved sinne.

Trafikk 

Menn står for 85 % av de rundt 9 000 tilfellene av ruspåvirket kjøring politiet registrerer årlig. I Norge er alkohol, medikamenter og/eller narkotika innblandet i 37 % av alle trafikkdødsfall og i 54 % av alle ulykker der bare en bil er innblandet. En studie av trafikkdødsfall blant bilførere viser at menn utgjorde 90 % av dem som var alkoholpåvirket.

Folkehelse og kjønn

Rossows artikkel inngår i boka "Kvinner lider - menn dør: folkehelse i et kjønnsperspektiv". Boka tar utgangspunkt i at mens kvinner lever lenger enn menn, blir kvinner oftere rammet av sykdom. Den tar for seg de viktigste folkesykdommene i et kjønnsperspektiv og drøfter hvordan tiltak best kan tilpasses begge kjønns spesielle behov.

Referanse 

Leiv S. Bakketeig, Berit Schei (red.): Kvinner lider - menn dør: folkehelse i et kjønnsperspektiv. Gyldendal akademisk 2007. ISBN: 9788205298231. 

Du kan låne boka fra Rusfagsbiblioteket. Send en e-post til biblioteket så får du boka tilsendt. 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.