Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Forventer kraftig økning i alkoholforbruk og skader

Publisert Oppdatert


En privatisering av Sveriges alkoholmonopol vil føre til en markant økning i alkoholforbruket og alkoholrelaterte skader. Avhengig av privatiseringsmodell, anslår forskere at det totale konsumet i Sverige vil øke med mellom 17 og 37 prosent, og med en kraftig økning av dødsfall, vold, promillekjøring og sykefravær som følge.


Har du funnet en feil?

En gruppe forskere fra syv sentre for alkoholforskning i Sverige, Finland, Norge, Canada og USA har gjort prognoser for to privatiseringsmodeller som kan tenkes å erstatte Sveriges monopolordning. Bakgrunnen er spørsmålet om det svenske systembolagets videre skjebne, som har vært reist helt siden Sverige gikk inn i EU i 1995.

Stor usikkerhet

– Det er viktig å understreke at det alltid er stor usikkerhet knyttet til estimatene i slike studier. Resultatene skal derfor ikke betraktes som eksakte forutsigelser, men er snarere omtrentlige prognoser, basert på tidligere forskning, av hva en avskaffelse av Systembolaget kan føre til, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. Hun har sammen med Thor Norström fra SIRUS deltatt i forskergruppen som har publisert artikkelen i tidsskriftet Addiction.

Privatiseringsmodell 1: Lisensierte utsalgssteder

I det første scenarioet antas det at Systembolagets 400 utsalg vil bli erstattet med 800 lisensierte private utsalgssteder, altså en dobling av antall salgssteder. Sammenlignet med Systembolagets butikker, vil det være rimelig å anta at de private butikkene vil ha utvidede åpningstider, drive utstrakt markedsføring med blant annet pristilbud og ha en mindre streng alderskontroll.

På bakgrunn av tidligere forskning beregner forskerne at dette vil øke alkoholkonsumet med ca. 17 prosent. En slik økning vil føre til om lag 770 flere alkoholrelaterte dødsfall per år, 8 500 flere anmeldte voldstilfeller, 2700 flere tilfeller av promillekjøring og 4,5 millioner flere sykefraværsdager i året.

Privatiseringsmodell 2: Salg i dagligvarebutikker

I det andre scenarioet antas det at alkohol kan selges i alle Sveriges 8 000 dagligvarebutikker. Antall utsalgssteder vil dermed bli 20 ganger fler enn i dag. Da kan man forvente en ytterligere utvidelse av åpningstider og enda mer markedsføring og prispress.

I dette scenarioet forventer forskerne en økning på 37 prosent i alkoholkonsumet, med en årlig økning på 2 000 alkoholrelaterte dødsfall, 20 000 flere tilfeller av politirapportert vold, 6 600 flere tilfeller av promillekjøring og 11 millioner flere sykedager.

Les den vitenskapelige artikkelen

Thor-Arvid Norstrøm, Ted Miller, Harold D. Holder, Esa Österberg, Mats Ramstedt, Ingeborg Rossow, Tim Stockwell, (2010). Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private license system : results from Sweden doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03091. 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.