Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Forholdet mellom alkoholkonsum og skader i Norden

Publisert Oppdatert


Det er ikke mulig å se noe klart mønster i utviklingen av alkoholforbruket versus alkoholrelaterte skader i de nordiske landene. I en artikkel i Nordisk alkohol- og narkotikatidskrift drøfter Ingeborg Rossow, Pia Mäkelä og Esa Österberg mulige årsaker til dette.


Har du funnet en feil?

En gjennomgang av situasjonen i de nordiske landene viser at trendene i alkoholrelaterte skader ikke nødvendigvis følger trendene i alkoholforbruket. Forskerne viser hvordan unøyaktigheter i måten omfanget av problemer måles på kan påvirke resultatene. Derfor må man være forsiktig med å trekke bastante slutninger.

Tidligere forskning har vist at økt konsum gir flere storforbrukere som opplever skader, og at antallet fylleepisoder med akutte skader øker. Forskerne drøfter forhold som kan føre til at disse sammenhengene ikke er så tydelige lenger. Blant disse er større spredning av alkoholforbruket til sosiale grupper uten spesielle alkoholproblemer og i situasjoner der det er lav risiko for sosiale skader. Bedre behandlingstiltak for storforbrukere kan også være en forklaring.

Disse forklaringene er imidlertid usikre, og forskerne peker på behovet for flere empiriske undersøkelser for å få bedre kunnskap om sammenhengene. Artikkelen konkluderer likevel med at man fortsatt må anta at en signifikant økning eller nedgang i alkoholforbruket i et nordisk land vil bli fulgt av en økning eller nedgang i omfanget av ulike alkoholrelaterte skader.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Rossow, Ingeborg; Mäkelä, Pia; Österberg, Esa. Explanations and implications of concurrent and diverging trends. Alcohol consumption and alcohol-related harm in the Nordic countries in 1990–2005. 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.