Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Forbruket øker mer enn problemene

Publisert Oppdatert


Sammenhengen mellom økt alkoholkonsum og økte problemer knyttet til alkohol er ikke så tydelig som tidligere forskning har vist. En klar økning i alkoholforbruket fra 1993 til 2004 er ikke blitt fulgt av en like klar økning i skadeomfang, skriver Ingeborg Rossow i Nordisk alkohol og narkotikatidsskrift.


Har du funnet en feil?

- En mulig forklaring kan være en større spredning av forbruket, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

- Forbruksveksten har særlig vært innenfor vindrikking. Det kan bety at mye av veksten har skjedd innen grupper uten spesielle alkoholproblemer og i situasjoner der det er lav risiko for sosiale skader, sier Rossow.

Når man tar med det uregistrerte forbruket, har det gjennomsnittlige alkoholforbruket i Norge økt fra 6,4 til 7,5 liter ren alkohol i tolvårsperioden 1993 til 2004. Dette utgjør 17 % økning i perioden. I den samme perioden har det vært en stabilisering og moderat nedgang i antall dødsfall i forbindelse med kroniske alkoholsykdommer i Norge. Det har derimot vært en betydelig oppgang i antall sykehusinnleggelser knyttet til alkoholskader.

I tolvårsperioden har det vært en svak økning i arrestasjoner for offentlig fyll og vold, mens tallene for kjøring under påvirkning har vært relativt stabile.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Rossow, Ingeborg. Trends in alcohol consumption and alcohol-related harm in Norway around the turn of the millennium.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.