Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Færre stordrikkere blant unge

Publisert Oppdatert


I en ny studie har alkoholforskere undersøkt hva som skjer med antallet stordrikkende ungdommer når det gjennomsnittlige alkoholforbruk blant norsk ungdom endrer seg.


Har du funnet en feil?

-Vi studerte alkoholforbruket til norske 16-åringer i perioden 1995 til 2011. Mellom 1995 og 2003 økte alkoholforbruket. I samme periode vokste andelen stordrikkere. Fra 2003 til 2011 falt snittforbruket igjen og andelen stordrikkere gikk ned.

– Vi fant altså at en endring i det gjennomsnittlige forbruket blant dem som drakk var sterkt forbundet med en endring i andelen som var stordrikkere, sier Brunborg.

Ungdommene endrer alkoholkonsumet kollektivt

Et av studiens viktigste funn var at endringer i det gjennomsnittlige forbruket reflekterte endringer i forbruket til alle grupper av 16-åringer; ikke bare de med høyt alkoholforbruk, men også gruppene med lavt og middels alkoholforbruk.

– Endringer i antall stordrikkere synes å være del av kollektive endringer, representert ved det gjennomsnittlige forbruket. Slike kollektive endringer har man tidligere funnet hos den voksne befolkningen, sier Brunborg.

– Funnene innebærer at det kan være hensiktsmessig å rette forebyggende tiltak mot alle ungdommer, ikke bare mot dem som drikker mest. Hvis man får til en reduksjon i snittforbruket, vil man også oppnå reduksjon i andelen som drikker mye.

Studien bygger på tall fra den såkalte ESPAD-undersøkelsen (European School Survey Project Alcohol and Other Drugs). Dette er en spørreundersøkelse blant 15-16 år gamle skoleelever, gjennomført hvert fjerde år siden 1995.

Brunborg forteller at studien bidrar til en sparsom forskningslitteratur; det er få studier som empirisk har testet Ole-Jørgen Skogs teori om den kollektive drikkekulturen. Studien gir empirisk støtte til Skogs antagelse om at endringer i alkoholforbruket i en befolkning endrer seg kollektivt på alle forbruksnivåer, både opp og ned på forbruksskalaen, fordi drikking er en sosial aktivitet.

– Alkoholkonsumet i den voksne befolkningen har økt de siste ti årene. Samtidig har konsumet gått ned blant ungdom. Dermed kunne man kanskje tro at Skogs teori ikke gjaldt for ungdommer, sier Brunborg.

– Våre funn tyder imidlertid på at ungdommer også endrer alkoholforbruket sitt kollektivt, men siden ungdommer i liten grad drikker sammen med voksne, så kan ungdommer og voksne endre seg uavhengig av hverandre.

Geir Scott Brunborg (SIRUS), Elin Bye og Ingeborg Rossow har nylig publisert studien i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Referanser

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Alkoholkonsumet har økt i alle befolkningsgrupper

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.