Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Farlig ungdomsfyll

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Mange skoleungdommer drikker så mye at de får symptomer på alkoholforgiftning. Skader som følge av vold og ulykker, er heller ikke et uvanlig utfall av tenåringsdrikking. Fylla gir også økt sårbarhet for å oppleve seksuelle overgrep. Unge i tidlige tenår med et høyt alkoholkonsum er spesielt utsatt for alkoholrelaterte skader og problemer, skriver Hilde Pape og Ingeborg Rossow i Tidsskrift for ungdomsforskning.


Har du funnet en feil?

Norsk ungdom drikker mer alkohol nå enn før. Likevel finnes det lite oppdatert forskning om omfanget av alkoholrelaterte problemer blant de unge her til lands. Ved å analysere opplysninger fra 20.000 skoleungdommer mellom 13 og 19 år, har Pape og Rossow bidratt med ferske forskningsfunn om temaet.

Omfattende problemer

En av seks ungdommer som drakk alkohol hadde pådratt seg fysiske skader som følge av vold, ulykker eller selvskading i tilknytning til drikking det siste året. Mange unge blir også kranglevorne og aggressive når de drikker. Promillekjøring og kombinert bruk av alkohol og narkotika, er heller ikke helt uvanlig blant de unge.

Blant jentene på videregående skole oppga 6 prosent at de var blitt seksuelt utnyttet uten å kunne yte motstand på grunn av tung alkoholrus i løpet av det siste året. En av fire elever på videregående skole ha dde hatt sex uten prevensjon i forbindelse med drikking, mens en av sju hadde hatt frivillig sex i påvirket tilstand som de angret på.

De yngste som drikker mye er mest utsatt

Problemer, skader og risikoatferd i forbindelse med drikking er mest utbredt blant de eldste ungdommene. Det henger sammen med at de eldste drikker oftere og mer: Blant elevene i videregående skole har 38 % vært beruset mer enn ti ganger siste år, mot 10 % av elevene i ungdomsskolen.

Men blant skoleungdom med en ”fuktig” livsstil, er de yngste mer utsatt for negative utfall av drikking enn de eldste. De yngste som drikker mye har blant annet oftere vært i fylleslagsmål (41 % mot 33 % av de eldre), gjort hærverk (38 % mot 27 %) og skadet seg med vilje (32 % mot 25 %) i påvirket tilstand. De yngste høykonsumentene har også oftere opplevd et bredt spekter av problemer enn de eldste høykonsumentene.

Pape og Rossow konkluderer derfor med at det er spesielt viktig å fange opp ungdommer som begynner å drikke regelmessig allerede før de har avsluttet ungdomsskolen i det forebyggende arbeidet. Samtidig påpeker de at denne gruppen er svært liten, og at tiltak rettet mot hele ungdomsbefolkningen må til for å redusere det totale omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer blant de unge.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Pape, Hilde; Rossow, Ingeborg. Farlig fyll. Overstadig drikking og problemer knyttet til alkoholbruk blant skoleungdom.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.