Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Epidemiologi - et viktig verktøy i alkoholforskningen

Publisert Oppdatert


Epidemiologiske studier har uten tvil bidratt med betydelig kunnskap og innsikt når det gjelder helsemessige konsekvenser av alkoholbruk og effekter av forebyggende tiltak. Det viser en gjennomgang av bruken av epidemiologi innen alkoholforskningen.


Har du funnet en feil?

Forskerne Ingeborg Rossow ved SIRUS og Thor Norström ved det svenske Institutet för social forskning har studert bruken av epidemiologi (læren om fordelingen av helsetilstander og deres årsaker i befolkningen) innen alkoholforskningen. Studien er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Addiction.

– I løpet av de siste par tiårene har det kommet en lang rekke viktige epidemiologiske studier på alkoholfeltet. Disse har belyst ulike typer av årsakssammenhenger, og derved bidratt til økt forståelse av hvordan alkoholbruk kan forårsake ulike problemer og skader, samt økt kunnskap om effekt av virkemidler for å begrense slike problemer og skader, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Kunnskapen fremdeles sparsom Hun forteller at bruken av forskningsdesign, analysestrategier og statistiske metoder er blitt mer avansert. Likevel er noen hensiktsmessige forskningsdesign og analysemetoder fremdeles lite utnyttet. Også tematisk og geografisk er kunnskapen fremdeles sparsom på mange måter.

– Forskningen har hittil fokusert mye på helsemessige konsekvenser av alkoholbruk, mens sosiale skader og ulemper påført andre, har fått mindre oppmerksomhet. Videre har mesteparten av studiene kommet fra høyinntektsland der alkoholbruk er utbredt og integrert, og hvor det er mulig å regulere pris og tilgjengelighet, sier Rossow.

Begrenset overførbarhet I følge Rossow kan kunnskapen fra disse studiene ha begrenset overførbarhet til andre land med andre drikkekulturer og andre samfunnsmessige strukturer. Det er derfor behov for mer kunnskap og følgelig mer forskning på de tematisk forsømte områdene og på befolkninger i andre deler av verden. En utfordring ligger i å lede fremtidig forskning inn på disse sporene.

Referanse

Rossow, I. and Norström, T. (2013), The use of epidemiology in alcohol research. Addiction, 108: 20–25. doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04031.x

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.