Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Eldre drikker oftere enn før

Eldre drikker oftere enn før. Spesielt stor har økningen vært i aldersgruppen 66-79 år. I 1995 oppga 29 prosent av denne gruppen at de drakk alkohol minst to ganger i måneden. I 2008 hadde tallet økt til 57 prosent. Dette kommer frem i rapporten ”Alkoholkonsum blant eldre”, forfattet av SIRUS-forskerne Elin K. Bye og Ståle Østhus.

Rapporten gir en deskriptiv fremstilling av utviklingen i alkoholkonsumet over tid for ulike aldersgrupper. Hovedresultatene er følgende:

  • Det er i dag flere eldre som drikker enn for 15 år siden. Økningen er størst i aldersgruppen 66-79 år.
  • Eldre drikker oftere enn før. Økningen er størst i aldersgruppen 66-79 år, og omtrent like stor for kvinner og menn.
  • Det er særlig konsumet av vin som har økt markant.
  • Det er fremdeles uvanlig å drikke seg beruset blant de eldre, særlig for eldre kvinner. Eldre har også få episoder med storkonsum (seks eller flere alkoholenheter per gang).

Kan føre til flere alkoholrelaterte problemer

SIRUS-forsker Elin K. Bye forteller at det er grunn til å anta at de generasjonene som nå nærmer seg pensjonsalder vil ha et betydelig høyere alkoholforbruk enn generasjonene før dem. I tillegg vil andelen eldre over 65 år øke sterkt de neste tiårene. At de eldre blir stadig flere og samtidig drikker mer alkohol, antas å føre til flere alkoholrelaterte problemer i denne gruppen.

– Om det er slik at eldre fortsetter å drikke hyppig, men lite per gang og mest vin, så er det rimelig å anta at det ikke vil få store konsekvenser for det totale omfanget av alkoholrelaterte dødsfall og skader. På den annen side kan det tenkes at det i fremtiden blir stadig flere eldre som drikker, og at mange av disse vil bruke medisiner som ikke bør brukes sammen med alkohol. En slik situasjon kan påvirke antallet alkoholrelaterte dødsfall, skader og ulykker, sier Elin K. Bye.

Fremtidig forskning på eldre og alkohol

SIRUS vil fremover se nærmere på disse forskningsfeltene under temaet alkohol og eldre:

  • Hvorvidt den observerte økningen i frekvens og mengde i alkoholbruk hos eldre skyldes kohort- eller livsfase-effekter.
  • Hvordan overgang fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen – samt endring i sivilstatus, påvirker eldres drikkemønster.
  • Eldres bruk av alkohol og ulike medikamenter i forhold til ulike alkoholskader i aldersgruppen.

Les hele rapporten.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.