Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Effektivt verktøy – komplekse hindringer

Kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten er et effektivt tiltak for å redusere et risikofylt alkoholkonsum. Men det er mange hindringer som gjør at dette verktøyet er lite brukt blant norske fastleger. En kvalitativ studie går kritisk gjennom hva som gjør at fastlegene i så liten grad tar dette i bruk.

- I denne kvalitative delen av studien ønsket vi å få mer kunnskap om disse hindringene. Vi har gitt allmennlegene mulighet til å diskutere og rapportere vanskelighetene de erfarte i forhold til å identifisere og behandle alkoholproblemer i sitt daglige virke, sier tidligere SIRUS-forsker Peter Nygaard.

Om studien

Nygaard står sammen med Olaf G. Aasland fra legeforeningens forskningsinstitutt bak studien, som er publisert i tidsskriftet Alcohol and Alcolism.

Det er gjennomført fokusgruppe-intervjuer med syv grupper av til sammen 40 allmennpraktiserende leger i ulike deler av Norge. Studien kompletterer en kvantitativ studie av ca. 1000 leger som avdekket at det er mange hindringer i veien for å implementere kartlegging og tidlig intervensjon (SBI) i primærhelsetjenesten.

Mer kunnskap om hindringene

Studien viser at problemene med å implementere SBI i allmennpraksis er komplekse. De inkluderer forholdet lege-pasient, at alkolbruk er tabubelagt, vansker med å integrere SBI i eksisterende rutiner, det å bruke tid på forebygging vs. behandling, og manglende føringer fra helsemyndighetene.

Opp på den helsepolitiske agendaen

- For at primærhelsetjenesten skal ta i bruk verktøyet må spørsmålet settes på den helsepolitiske agendaen. Det må gis opplæring i kartleggingsinstrumentene og utarbeides rutiner for å ta opp spørsmålet om alkoholkonsum med pasientene, sier Peter Nygaard.

Referanse

Nygaard P & Aasland OG: Barriers to Implementing Screening and Brief Interventions in General Practice 2010 (pdf) 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.