Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Bakrus et utbredt problem i arbeidslivet

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet og SIRUS gjennomførte i 2008–09 en pilotstudie av rusmiddelbruk i arbeidslivet. Om lag 6 prosent av deltakerne hadde vært borte fra jobb én eller flere ganger det siste året på grunn av alkoholbruk, og ca 24 prosent hadde vært sløve på jobb grunnet bakrus. Studien avdekket også bruk av sløvende legemidler blant ca 5 prosent av deltakerne, og narkotikabruk blant 1,7 prosent.


Har du funnet en feil?

Totalt ble 526 deltakere inkludert i studien, som omfattet fire bedrifter og en del yrkessjåfører. Deltakelsen var frivillig og anonym. Deltakerne fylte ut et kort spørreskjema, og det ble tatt en spyttprøve for å undersøke om deltakeren nylig hadde brukt alkohol, narkotika eller sløvende legemidler.

Bakrus det vanligste rusproblemet

Det ble ikke funnet alkohol i noen av spyttprøvene, men en stor andel rapporterte alkoholinntak dagen før. Svært få av disse rapporterte et høyt alkoholinntak. Ca 6 % rapporterte at de hadde vært borte fra jobb på grunn av alkoholbruk en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene, og ca 24 % hadde vært sløve på jobb grunnet bakrus.

Totalt ble bruk av sløvende legemidler avdekket blant 5,1 % av deltakerne. Analysefunnene av legemidler var stort sett i samsvar med det som ble rapportert gjennom spørreskjemaene. I alle tilfellene der kun legemidler ble påvist, var konsentrasjonene i spyttprøven i samsvar med vanlig terapeutisk bruk. I to tilfeller ble kombinasjon av legemidler og narkotika funnet.

Underrapportering av narkotikabruk

Når det kom til narkotikabruk, var underrapporteringen stor. Totalt ble narkotikabruk avdekket ved spørreskjema eller spyttprøve blant 1,7 % av deltakerne, mens bare 0,4 % innrømmet dette på spørreskjemaet.

Man kan ikke trekke sikre konklusjoner om påvirkning basert på spyttprøve-analyser, men man kan si om påvirkning er sannsynlig. Det er sannsynlig at 3-5 personer var påvirket av narkotika på tidspunktet for prøvetaking, det vil si mens de var på jobb. Dette utgjør mellom 0,5 og 1 % av deltakerne.

Større undersøkelse

Resultater fra undersøkelsen, som Hallvard Gjerde og medarbeidere ved FHI og Inger Synnøve Moan ved SIRUS står bak, er publisert i Rus & Samfunn og fagtidsskriftet Journal of Occupational Health and Toxicology.

Denne pilotstudien vil bli fulgt opp av en større undersøkelse, som er under planlegging.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Hallvard Gjerde, Asbjørg S. Christophersen, Inger S Moan, Borghild Yttredal, J Michael Walsh, Per Trygve Normann, Jørg Mørland, (2010). Use of alcohol and drugs by Norwegian employees: a pilot study using questionnaires and analysis of oral fluid

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.