Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Alkoholrelatert sykefravær mer utbredt blant unge menn enn unge kvinner

Publisert Oppdatert


Unge menn har nesten dobbelt så mye alkoholrelatert sykefravær som unge kvinner. Det viser en ny studie.


Har du funnet en feil?

– Unge menn drikker oftere og i større mengder enn unge kvinner. Vi tror det er årsaken til at de oftere er borte fra jobben på grunn av alkohol, sier stipendiat Line Schou ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

I en ny studie har Schou og kolleger undersøkt selvrapportert alkoholrelatert sykefravær blant 1700 arbeidstagere med en gjennomsnittsalder på 28 år.

– Vi fant at alkoholrelatert sykefravær blant unge arbeidstakere i Norge er betydelig. Åtte prosent av de spurte fortalte at de hadde vært borte fra jobben minst en gang siste år.

– Enslige unge menn var oftest borte fra jobben på grunn av alkohol. Unge menn som var gifte eller samboere hadde i mindre grad slikt fravær, sier Schou.

Schou forteller at man i 2001 beregnet totalkostnadene ved alkoholrelatert sykefravær til å være 1,7 milliarder kroner.

Forebyggingstiltak rettet mot alle arbeidstagere

Personene som drakk mest (6 prosent av utvalget) stod for en uforholdsmessig stor andel av sykefraværet (19 prosent). Likevel fant forskerne at mesteparten av fraværet (81 prosent) var blant personer som drakk moderat.

– Funnene innebærer at det kan være hensiktsmessig å rette forebyggende tiltak mot alle arbeidstagere, ikke bare mot dem som drikker mest, sier Schou.

Referanse

Alcohol-related sickness absence among young employees: Gender differences and the prevention paradox
(Artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter av European Journal of Public Health. Dersom du ikke er abonnent, kan Rusfagsbiblioteket sende artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.