Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Alkohol og vold – alltid like sterk sammenheng?

Publisert Oppdatert


Alkoholforbruket i Norge har økt med 30 prosent og blant ungdom med 60 prosent de siste ti årene. Den alkoholrelaterte volden har ikke økt tilsvarende. Dette tyder på at alkoholens innflytelse på vold kan være avhengig av hvor "fuktig" samfunnet er, ifølge en studie av Elin K. Bye og Ingeborg Rossow.


Det er grundig dokumentert at det er en sammenheng mellom alkoholforbruk og vold både på individnivå og befolkningsnivå. I Norge har det totale alkoholforbruket økt med ca. 30 prosent de siste ti årene. Blant ungdom har økningen vært på over 60 prosent. Man kunne derfor anta at voldsbruken – og spesielt den alkoholrelaterte volden – hadde økt betydelig i den samme perioden.

Stipendiat Elin K. Bye har sammen med forskningsleder Ingeborg Rossow analysert data fra årlige spørreundersøkelser blant norske ungdom i alderen 15–20 år fra 1990 til 2004.

– Resultatene tyder på at sammenhengen mellom alkoholforbruk og risikoen for alkoholrelatert vold ble svakere når alkoholforbruket var høyere, altså i siste del av perioden. Dette betyr at alkoholens innflytelse på vold kan være avhengig av hvor "fuktig" samfunnet er, sier Bye.

Hun forklarer dette med at når det allmenne forbruket blant ungdom øker, vil det å drikke mye og bli beruset bli mer normalt og ikke så assosiert med problematferd. Sammenhengen mellom alkoholforbruk og risiko for voldelig atferd vil derfor avta når høyt alkoholforbruk og beruselse blir mer vanlig og utbredt i samfunnet.

Bye og Rossows studie er publisert i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Bye, Elin Kristin; Rossow, Ingeborg. Is the Impact of Alcohol Consumption on Violence Relative to the Level of Consumption? 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.